Năm học 2013 – 2014: Phấn khởi với chính sách miễn, giảm học phí

2:16,Sunday, September 1st, 2013

Từ ngày 1-9, Nghị định 74 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 49/2010/NĐ-CP ngày 14-5-2010 của Chính phủ quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân chính thức có hiệu lực. Với nghị định này, hàng triệu học sinh, sinh viên trên cả nước bước vào năm học mới với tâm trạng phấn khởi khi được hưởng chính sách miễn giảm học phí của nhà nước.   

20130214090018 hocsinh2 Năm học 2013   2014: Phấn khởi với chính sách miễn, giảm học phí

Miễn giảm trực tiếp tại trường

Theo Nghị định 74, kể từ năm học 20132014 sẽ có thêm 3 đối tượng được miễn học phí gồm: sinh viên học chuyên ngành Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh; học sinh, sinh viên, học viên các chuyên ngành lao, phong, tâm thần, pháp y, giải phẫu bệnh; học sinh, sinh viên người dân tộc thiểu số ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn. Tuy nhiên, đối tượng trẻ em học mẫu giáo và học sinh, sinh viên có cha mẹ thường trú tại các xã biên giới, vùng cao, hải đảo và các xã có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn sẽ không còn được miễn học phí và hỗ trợ chi phí học tập theo quy định tại nghị định này nữa. Mặt khác, chính sách miễn giảm học phí đối với người dân tộc thiểu số và học viên, sinh viên các ngành xiếc, múa cũng được áp dụng.

Những đối tượng được miễn giảm không cần về lại địa phương để nhận tiền học phí mà theo quy định mới, Chính phủ sẽ cấp bù trực tiếp học phí cho các cơ sở giáo dục. Do đó, đối tượng được miễn giảm học phí ở bậc đại học sẽ được miễn giảm trực tiếp tại trường, thay vì phải nộp học phí rồi về địa phương để nhận lại khoản hỗ trợ này như trước đây. Quy định mới này thật sự tạo phấn khởi, đồng thời xóa được những phiền toái. Bởi lẽ, thực tế hiện nay quy trình nhận lại học phí từ Sở LĐTB-XH các địa phương vẫn còn rườm rà, thậm chí chậm trễ và gây không ít khó khăn cho nhiều đối tượng chính sách.

Theo đánh giá của các cơ sở giáo dục đại học, Nghị định 74 quy định cấp bù trực tiếp cho các trường sẽ giải quyết được các trường hợp chậm giải ngân (học phí kỳ này đôi khi phải tới 2, 3 kỳ sau mới được nhận lại) gây thiệt thòi cho các đối tượng chính sách.

de xuat bo viec mien giam hoc phi theo dia ban Năm học 2013   2014: Phấn khởi với chính sách miễn, giảm học phí

Sinh viên trường ngoài công lập phấn khởi

Một điểm mới nữa là Nghị định 74 đã thật sự tạo sự công bằng như Luật Giáo dụcLuật Giáo dục đại học đã quy địnhsinh viên trường ngoài công lập cũng được hưởng chính sách ưu tiên như