Diễn đàn sinh viên Ngoinhachung.Net

 Quên mật khẩu
 Đăng ký

Tr??ng Th?i Trang/ Ngh? Thu?t/ Qu?n L Th?i Trang Vmode

[Lấy địa chỉ]
vmodeacademy Đăng lúc 7-4-2011 20:32:22
Bi ny ? ???c s?a b?i vmodeacademy lc  17-5-2011 14:34

VMODE l Tr??ng Th?i Trang/ Ngh? Thu?t/ Qu?n L ??u tin c?a Vi?t Nam th?c hi?n chu?n ho gio trnh c?ng nh? quy trnh gi?ng d?y v h?c t?p trong ngnh cng nghi?p sng t?o.
S? m?nh c?a VMODE l ?em ??n nh?ng th? h? nh thi?t k? m?i c kh? n?ng k?t h?p ni?m ?am m, s? sng t?o v phong cch qu?n l chuyn nghi?p ?? v?ng vng thnh cng trong s? nghi?p.
T?i VMODE, sinh vin khng ch? ???c ti?p c?n v?i m?t mi tr??ng ?o Th?i Trang/ Ngh? Thu?t/ Qu?n L chuyn nghi?p v cn ???c khch l? ?? khm ph nh?ng ti?m n?ng sng t?o khng gi?i h?n.Trong th?i ??i pht tri?n hi?n nay, ngoi vi?c c ???c m?t n?n t?ng v? chuyn mn h?c thu?t th sinh vin c?n nh?t l mi tr??ng th?c hnh n?ng ??ng ?? c th? tr?i nghi?m v t? ? rt ra ???c nh?ng kinh nghi?m qu bu v ph h?p cho m?i ??nh h??ng pht tri?n khc nhau. ? c?ng chnh l m?c tiu l?n nh?t c?a VMODE khi xy d?ng m?t m?ng l??i lin k?t bao g?m cc tr??ng ??i h?c lin thng c uy tn qu?c t? t?i Nh?t B?n/ / M?; c?ng nh? m?i lin k?t ch?t ch? v?i cc doanh nghi?p trong ngnh cng nghi?p sng t?o ?? t?o ?i?u ki?n t?t nh?t cho sinh vin ???c c?p nh?t ki?n th?c chuyn su v ???c th? s?c t?i cc mi tr??ng lm vi?c c danh ti?ng.
  Hi?n nay VMODE ?ang cung c?p cc kho h?c ng?n h?n c?ng nh? di h?n ?? ?p ?ng nhu c?u th?c t? v mong mu?n ngh? nghi?p c?a sinh vin. V?i cc kho h?c 2-3 thng cho ??n cc kho h?c 2-3 n?m, VMODE hy v?ng cc b?n ch?c ch?n s? tm ???c m?ng ghp quan tr?ng cn thi?u trong h? s? h?c thu?t c?ng nh? h? s? kinh nghi?m c?a mnh ?? c ???c m?t t??ng lai t??i sng v v?ng ch?c h?n.


   
Chuyn   nga?nh ?o t?o ( Di h?n )
         1.  Thi?t   K? Th??i Trang
   (Fashion Design)
   2.  Ky?   Thu?t va? Cng Ngh? May
    (Fashion   Technology)
   3.  Thi?t   K? M?u Va?i Ngh? Thu?t
   (Textile Design)
   4.  Th?m   My? Tr?ng Ba?y Th??i Trang
   (Visual Merchandizing)
   5.  Qua?n   Ly? ??n Ha?ng, Mua Ha?ng va? Ti?p Thi? Th??i Trang
   (Fashion Marketing,   Merchandizing and Buying)
   6.  ?i?u   Ha?nh Kinh Doanh Th??i Trang
   (Fashion Entrepreneurship)
   
   Cc kha ?o t?o ng?n h?n
         1.     My? Thu?t Thi?t K? va? Cng Ngh?   Th??i Trang
   (Fashion Art and   Technology)
   2.     Qua?n Ly? Kinh Doanh Th??i Trang
   (Fashion Business   Management)
         1.     Thi?t K? Va?i Ngh? Thu?t Batik/   Shiburi/ Katazome
   (Batik/Shiburi/Katazome Textile Design)
   2.     Ky? Thu?t D??ng M?u R?p C? Ba?n/Nng   Cao
   (Basic/Advance Draping)
   3.     Qua?n Ly? va? Ti?p Thi? Nha?n Hi?u   Th??i Trang C? Ba?n
   (Basic Fashion Marketing   and Merchandizing)
   4.     Qua?n Ly? Thi? Gia?c va? Tr?ng Ba?y   Th??i Trang C? Ba?n
   (Basic Visual   Merchandizing)
   5.     Phong Ca?ch Ca? Nhn
   (Personal Stylist)
   6.     Qua?n Ly? Phong Ca?ch
   (Stylist Management)
   
             ?K Nh?p ho?c
         T?t   nghi?p THPT
         Sinh   vin ?a?i Ho?c n?m cu?i ho??c ?a? t?t nghi?p
         Trn   18 tu?i (??i v??i m?t s? kho?a ho?c)Th??i gian ho?c
         1-3   n?m
         1   n?m
         1-3   tha?ngM??i ca?c ba?n va? ca?c b?c phu? huynh ??n tham quan Tr???ng va?o b?t c?? lu?c na?o trong khoa?ng t?? 8:00 ??n 17:00 ha?ng nga?y ?? ????c tham quan c? s?? v?t ch?t hi?n ?a?i va? mi tr???ng ho?c t?p va? th??c ha?nh Th??i Trang chuyn nghi?p
  

Mo?i th??c m??c xin lin h? VMODE ?? ????c gia?i ?a?p va? T? V?n
  Tr???ng Thi?t K?, Ngh? Thu?t va? Qua?n Ly? Th??i Trang VMODE
44 Nguy?n Minh Hoa?ng Ph???ng 12-Tn Bi?nh

  Tel: 84-4 39485231- Email: info@vmode.edu.vn
  Website: www.vmode.edu.vn

Xun Lanva? Tuy?t Lan h?i ng? trong VMODE The First Show

vmode, vmode academy, vmode academy of fashion, art, management, fashion design, fashion art technology design, textile design, visual merchandising, fashion marketing, merchandising & buying, fashion entrepreneurship, textile design: batik, katazome, shiburi, draping basic, draping advance, show window display, fashion marketing, stylist, researching, exhibition, image consulting, technician and coordination of fashion , training, seminar talk, recruitment,  artist display,  illustration,  fiber artist, editing, fashion graphic artist, brand management, visual artist, fashion advisor, thi?t k? th?i trang, fashion design, cng ngh? v ngh? thu?t may th?i trang, fashion technology, thi?t k? m?u v?i ngh? thu?t, textile design, ngh? thu?t v th?m m? tr?ng by th?i trang, visual merchandising, th?i trang ti?p th? v th??ng m?i, fashion merchandising, marketing and selling, kinh doanh th?i trang, fashion entrepreunership, k? thu?t thi?t k? v?i batik, katazome, shiburi, batik, katazome, shiburi textile design, k? thu?t d?ng m?u r?p c? b?n nng cao, draping basic & advance, tr?ng by th?i trang c? b?n, show window display, ti?p th? th?i trang, fashion marketing basic, stylist, tr??ng ?o t?o ngh? thu?t, thi?t k?, qu?n l th?i trang vmode, nghin c?u th? tr??ng, tr?ng by tri?n lm, t? v?n hnh ?nh, cng ngh? v h?p tc th?i trang, ?o t?o, t? ch?c h?i th?o, tuy?n sinh, t? v?n th?i trang v cung c?p cc chuyn vin ?? h?a th?i trang, d?t v?i, tr?ng by th?m m?, qu?n l th??ng hi?u, ... Copyright Comlinks.edu.vn
Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký


Diễn đàn chia sẻ thông tin cộng đồng, tài liệu chuyên ngành, kỹ năng mềm dành cho sinh viên Việt Nam Trao đổi: du lịch, tour du lich, dù lệch tâm, Du lịch Đà Nẵng, du lich nuoc ngoai, can ho One Verandah, trầm quảng nam, Tài Liệu, Luận Văn, Ebook miễn phí, Thư viện giáo án, ban backlink 2018, xì gà cuba, m88, https://chungcumydinhpearl.com.vn/, phụ kiện xì gà, bi quyet lam dep, đèn led thanh, đèn led âm đất, đèn led pha, Du lịch côn đảo
Thuê taxi tải Hà Nội rẻ nhất | Cty chuyển nhà Kiến Vàng

Lưu trữ|Phiên bản Mobile|Diễn đàn sinh viên Ngoinhachung.Net © 2006-2016
Đang chờ Bộ Thông Tin & Truyền Thông cấp phép theo Nghị định 97/2008/NĐ-CP
Diễn đàn chia sẻ thông tin cộng đồng, tài liệu chuyên ngành, kỹ năng mềm dành cho sinh viên Việt Nam
Chúng tôi sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với hoạt động của Thành viên.
Liên hệ: 0945.434.344 - (Toàn) - Email: wil8x@yahoo.com -
Check Google Page Rank - DMCA.com

GMT+7, 19-9-2021 23:07 , Processed in 0.129720 second(s), 23 queries , Gzip On.

N2C sử dụng mã nguồn Discuz!

Bản quyền mã nguồn thuộc về Comsenz Inc.
Thông tin quảng cáo trên Ngoinhachung.net

Lên trên