Diễn đàn sinh viên Ngoinhachung.Net

 Quên mật khẩu
 Đăng ký

Những điều cần biết khi học tập tại HUI

[Lấy địa chỉ]
wilsoninlove Đăng lúc 2-10-2011 17:07:48
file:///C:/Users/Toan/AppData/Local/Temp/msohtml1/17/clip_image001.gifBNG PHÂN BỔ HỌC BỔNG CÁC HỆ CÁC KHÓA NĂM HỌC 2011 – 2012
HỆ
  
  
  
NGÀNH
Đại học
Cao  đẳng + Cao đẳng
  
nghề
Trung  cấp +
  
Trung cấp nghề
Trung cấp 4 năm
Năm
  
1
Năm
  
2
Năm
  
3
Năm
  
4
+
Năm
  
1
Năm
  
2
Năm
  
3
+
Năm
  
1
Năm
  
2
+
Năm
  
1
Năm
  
2
Năm
  
3
Năm
  
4
+
Hóa chất
2
2
2
2
8
3
3
3
9
5
5
10
2
2
2
2
8
Thực
  
phẩm
2
2
2
2
8
3
3
3
9
5
5
10
2
2
2
2
8
Sinh học
2
2
2
2
8
3
3
3
9
5
5
10
2
2
2
2
8
Môi
  
trường
2
2
2
2
8
3
3
3
9
5
5
10
2
2
2
2
8
CNTT
2
2
2
2
8
3
3
3
9
5
5
10
2
2
2
2
8
Điện
2
2
2
2
8
3
3
3
9
5
5
10
2
2
2
2
8
Điện tử
2
2
2
2
8
3
3
3
9
5
5
10
2
2
2
2
8
Kế toán
2
2
2
2
8
3
3
3
9
5
5
10
2
2
2
2
8
QTKD
2
2
2
2
8
3
3
3
9
5
5
10
2
2
2
2
8

Thương
  
mại  –  Du lịch
2
2
2
2
8
3
3
3
9
5
5
10
2
2
2
2
8
Cơ khí
2
2
2
2
8
3
3
3
9
5
5
10
2
2
2
2
8
Động lực
2
2
2
2
8
3
3
3
9
5
5
10
2
2
2
2
8
May          thời
  
trang
2
2
2
2
8
3
3
3
9
5
5
10
2
2
2
2
8
Nhiệt lạnh
2
2
2
2
8
3
3
3
9
5
5
10
2
2
2
2
8
Tài  chính
  
- Ngân hàng
2
2
2
2
8
3
3
3
9
5
5
10
2
2
2
2
8
Cộng
120
135
150
120

Khi cần hỗ trợ và giúp đỡ sử dụng diễn đàn, các bạn hãy liên hệ với mình theo thông tin dưới đây:
Trần Công Toàn | N2C @ Founder | Ngoinhachung.net |
Mobile: 0945 43 43 44 | Email: wil8x@yahoo.com | Y!M: wil8x |
Những mảng nội dung trọng tâm của Ngoinhachung.net
wilsoninlove Đăng lúc 2-10-2011 17:08:40
H. QUY ĐỊNH VỀ MỨC THU HỌC PHÍ NĂM HỌC
2011 – 2012 (KHÓA MỚI)

- Căn cứ vào mức kinh phí Nhà nước cấp cho nhà trường hàng năm;

- Căn cứ vào mức chi phí tối thiểu cho một sinh viên hàng năm;

- Căn cứ theo quy định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Thủ tướng Chính phủ quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu học phí đối với các trường giáo dục công lập dành cho những sinh viên học tập được sử dụng ngân sách Nhà nước;

- Căn cứ vào quyết định số 6061/QĐ -BCT của Bộ Công Thương ngày 17/11/2010 về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính đối với đơn  vị sự nghiệp công lập cho Trường Đại học Công nghiệp TP Hồ Chí Minh;

- Căn cứ vào ngân sách nhà nước cấp năm 2010 cho Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh, nhà trường công bố chỉ tiêu tuyển sinh trong ngân sách và ngoài ngân sách như sau.

  
  
Hệ đào tạo
  
Chỉ tiêu được  tuyển
Trong đó
Chỉ tiêu
  
trong ngân sách
Chỉ tiêu
  
ngoài ngân  sách
Đại học chính quy
4.300
444
3.856
Cao đẳng chuyên
  
nghiệp
  
4.250
  
528
  
3.722
Trung cấp chuyên
  
nghiệp
  
4.000
  
651
  
3.350
Cao đẳng nghề
6.000
528
4.472
Trung cấp nghề
2.000
651
1.349
Tổng cộng
20.550
2.803
17.747
- Mức thu học phí cho các loại hình đào tạo thuộc chỉ tiêu tuyển sinh trong ngân sách Nhà nước cấp, nhà trường thu theo Nghị định số
49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Thủ tướng Chính phủ.
- Mức thu học phí cho các loại hình đào tạo thuộc chỉ tiêu tuyểnsinh ngoài ngân sách Nhà nước cấp, nhà trường thực hiện mức thu theo nguyên tắc thỏa thuận với người học được công bố trước khi sinh viênnhập học.
- Nguyên tắc xét thí sinh trúngtuyển được hưởng ngân sách nhà nước cấp theo điểm chuẩnđược công bố xét từ điểm cao xuống tới đủ chỉtiêu trong ngân sách. Phần còn lại gọi nhập học theo chỉ tiêu ngoài ngân sách nhà nước cấp cho tới khi đủ chỉ tiêuđược tuyển.
- Cao học: 3.500.000 đồng/học kỳ
- Đại học chính quy:110.000 đồng/tín chỉ.
- Cao đẳng chuyên nghiệp: 105.000 đồng/tín chỉ          .
- Trung cấp chuyên nghiệp:
360.000 đồng/tháng x 3.3 tháng = 1.190.000đồng/họckỳ
(một năm họcba học kỳ)
- Trung cấp nghề 4 năm:
350.000 đồng/tháng x 5 tháng = 1.750.000 đồng/học kỳ
(một năm họchai học kỳ)
- Cao đẳng nghề:
470.000 đồng/tháng x 3.3 tháng = 1.550.000 đồng/họckỳ
(một năm họcba học kỳ)

Khi cần hỗ trợ và giúp đỡ sử dụng diễn đàn, các bạn hãy liên hệ với mình theo thông tin dưới đây:
Trần Công Toàn | N2C @ Founder | Ngoinhachung.net |
Mobile: 0945 43 43 44 | Email: wil8x@yahoo.com | Y!M: wil8x |
Những mảng nội dung trọng tâm của Ngoinhachung.net
wilsoninlove Đăng lúc 2-10-2011 17:09:22
I. QUY ĐỊNH MIỄN GIẢM HỌC PHÍ NĂM HỌC 2011 - 2012

Năm học 2011 – 2012, Trường Đại học Công nghiệp TP Hồ Chí
Minh xét miễn giảm học phí cho các đối tượng sau.

1. Đối với hệ đào tạo chính quy

Căn cứ nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ ban hành quy định về miễn, giảm học phí từ năm học 2010 – 2011 đến năm học 2014 – 2015;

- Đối tượng được miễn học phí tại Điều 4 của Nghị định này quy định các  đối  tượng sau đây được miễn học phí: là người có công với cách mạng và thân  nhân  của người có công với cách mạng; HSSV có cha mẹ thường trú tại các xã biên giới, vùng cao, hải đảo và các xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; là HSSV mồ côi cả cha lẫn mẹ không nơi nương tựa hoặc bị tàn tật khuyết tật có khó khăn về kinh tế; HSSV là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo và hộ có thu nhập tối đa bằng 150% thu nhập của hộ nghèo.

- Đối tượng được giảm học phí tại Điều 5 của Nghị định này quy định đối  tượng được giảm 50% học phí: có cha mẹ là CBCNVC cha hoặc mẹ bị tai nạn lao động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp được hưởng trợ cấp thường xuyên.

- Tại mục 2 Điều 7 của nghị định này quy định về cơ chế miễn giảm học phí: “Nhà nước cấp trực tiếp tiền hỗ trợ miễn, giảm học phí cho các đối tượng được miễn, giảm học phí học ở các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học công lập để các đối tượng này đóng học phí đầy đủ cho nhà trường”. Nhà trường cấp giấy chứng  nhận cho sinh viên đang theo học tại trường, sinh viên nộp giấy chứng nhận về địa phương nơi cư trú để được nhận tiền hỗ trợ miễn giảm học phí từ Chính phủ.

- Đối với HSSV thuộc diện xóa đói giảm nghèo có hộ khẩu thường trú nằm  trong chương trình 135 của Chính phủ, HSSV cùng học hai chuyên ngành ở cùng  một thời điểm tại trường, những sinh viên khó khăn cơ nhỡ, nhà nghèo ở vùng sâu vùng xa, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, nếu có đơn xin giảm học phí sẽ được nhà  trường xem xét giải quyết miễn giảm 30% học phí theo quy định của nhà trường  (các đối tượng này không thuộc diện được hưởng  chính sách miễn, giảm học phí của Nhà nước quy định).

2. Đối với hệ vừa học vừa làm, đào tạo liên kết, hệ liên thông, chương trình tiên tiến, hợp tác quốc tế, chương trình chất lượng cao không giảm học phí cho tất cả các đối tượng.

3. Trong khi chờ xét duyệt miễn giảm học phí, sinh viên thuộc đối tượng chính sách vẫn phải nộp học phí để nhập học, khi có kết quả công nhận được miễn giảm học phí nhà trường sẽ trả mức chênh lệch học phí (nếu có) cho những sinh viên được miễn giảm 100%, các trường hợp khác sẽ được trừ vào học phí của các học kỳ tiếp theo.

4. HSSV các khóa cũ thuộc các đối tượng được hưởng chính sách miễn giảm học phí kể từ năm học 2011 - 2012 cũng thực hiện theo chế độ miễn giảm học phí tại Nghị  định  49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Thủ tướng Chính phủ; HSSV nhận giấy  chứng nhận của nhà trường về địa phương nhận tiền hỗ trợ miễn, giảm học phí của chính phủ để nộp học phí cho nhà trường. (Thẻ miễn giảm học phí mà nhà trường đã cấp cho những đối tượng thuộc diện  được hưởng chính sách miễm giảm học phí của Chính phủ sẽ không còn giá trị từ năm học 2010 – 2011, các trường hợp khác được hưởng chế độ miễn giảm học phí từ nguồn kinh phí tự có của nhà trường thì thẻ miễn giảm học phí vẫn còn giá trị sử dụng).

5. Thủ tục: Tất cả các đối tượng xin miễn giảm học phí đều phải làm đơn theo mẫu quy định tại Phòng Tổ chức – Hành chính (Cơ sở chính), tại Phòng Tổng hợp (ở các cơ sở khác) và khi khai xong phải có xác nhận từ quận, huyện trở lên, văn bản mới có giá trị.

6. Những đối tượng chính sách là con em liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, các đối tượng chính sách khác phải nộp giấy chứng nhận có công chứng. Nhà trường sẽ căn cứ hồ sơ để xét và cấp giấy chứng nhận cho sinh viên đang theo học tại trường, sinh viên nộp giấy chứng nhận về địa phương nơi cư trú để được nhận tiền hỗ trợ miễn giảm học phí từ Chính phủ. Hồ sơ gồm có:

- Đơn xin miễn, giảm học phí theo mẫu có xác nhận của chính quyền nơi cứ trú.

- Giấy chứng nhận gia đình có công với cách mạng, thương binh, liệt sĩ, bệnh binh và các đối tượng khác được quy định trong Nghị định
49/2010/NĐ – CP của Chính phủ (có công chứng).

- Giấy khai sinh (có công chứng).

7. Thời gian nộp hồ sơ xin miễn giảm học phí nộp về Phòng Tổ chức – Hành chính (Cơ sở chính); Phòng Tổng hợp (ở các cơ sở khác) từ ngày
25/09/2011 đến hết ngày 01/11/2011. Những HSSV nộp trễ hạn theo quy
định nhà trường không chịu trách nhiệm.
Khi cần hỗ trợ và giúp đỡ sử dụng diễn đàn, các bạn hãy liên hệ với mình theo thông tin dưới đây:
Trần Công Toàn | N2C @ Founder | Ngoinhachung.net |
Mobile: 0945 43 43 44 | Email: wil8x@yahoo.com | Y!M: wil8x |
Những mảng nội dung trọng tâm của Ngoinhachung.net
wilsoninlove Đăng lúc 2-10-2011 17:10:01
K. BẢO HIỂM HỌC ĐƯỜNG

Thông tư số 130/LSYT - GDĐT ngày 04/8/1998 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn bảo hiểm học đường như sau.

1. Hai loại hình bảo hiểm

a) Bảo hiểm y tế (BHYT);

b) Bảo hiểm tai nạn thân thể HSSV 24/24 giờ.

Thời hạn sử dụng hai loại thẻ từ 01/01/2011 đến 31/10/2012.

2. Đối tượng bao gồm tất cả HSSV đang theo học tại trường

- Mức đóng bảo hiểm y tế 210.000 đồng/người năm.

- Mức đóng bảo hiểm tai nạn thân thể HSSV 56.000 đồng/người năm.

- HSSV tự chọn một trong hai loại hình trên để tham gia bảo hiểm hoặc tham gia cả hai loại hình bảo hiểm trên theo tinh thần tự nguyện.

3. Quyền lợi của HSSV tham gia (BHYT)

- Được chăm sóc sức khỏe ban đầu tại Phòng Y tế của trường.

- Nếu bị bệnh được sơ cấp cứu, cho thuốc thông thường, chuyển lên tuyến trên.

- Được khám chữa bệnh tại bệnh viện, kể cả tai nạn trong học tập, sinh hoạt, giao thông.

- Được khám chuyển đến điều trị, xét nghiệm X quang, truyền dịch, truyền máu phẫu thuật…

- Được cấp thẻ bảo hiểm y tế.

- Khi rủi ro tử vong, được trợ cấp mai táng phí

4. Các trường hợp không được BHYT

- Khám chữa bệnh không phải tại bệnh viện công.

- Các bệnh đã được ngân sách Nhà nước đài thọ.

- Bệnh dại.

- Tiêm chủng phòng bệnh, điều dưỡng an dưỡng.

- Chỉnh hình, mỹ viện.

- Tật bẩm sinh.

- Tự tử, tự gây thương tích, nghiện ma túy, vi phạm pháp luật.

5. Phạm vi bảo hiểm tai nạn thân thể HSSV

- Chết do tai nạn.

- Thương tật thân thể do tai nạn.

6. Quyền lợi bảo hiểm

- Số tiền được bảo hiểm 10.000.000 đồng.

-  Trường  hợp  người  được  bảo  hiểm  chết  do  tai  nạn  thuộc phạm vi bảo hiểm công ty sẽ trả lại toàn bộ số tiền bảo hiểm.

- Trường hợp bị thương tật thân thể do tai nạn thuộc phạm vi bảo hiểm, công ty bảo hiểm sẽ trả bảo hiểm theo tỷ lệ phần trăm của số tiến bảo hiểm.

7. Tổ chức thực hiện

- Thông báo tới toàn bộ HSSV các lớp, các khóa mua bảo hiểm bắt

buộc.- Cán bộ lớp lập danh sách theo mẫu (1) các HSSV đóng tiền và ký

tên vào mẫu số 1, nộp cho Phòng Thanh tra giáo dục và Quản lý HSSV
trước ngày 30/9/2011.

- Bộ phận phụ trách y tế tổng hợp theo mẫu 2 và đi đóng tiền làm thẻ cho HSSV, giao thẻ bảo hiểm cho các lớp trước ngày 30/10/2011.

8. Cấp phát thuốc - sơ cấp cứu

- Các HSSV có tham gia bảo hiểm y tế hay bảo hiểm tai nạn khi bị bệnh hay bị tai nạn đến trạm y tế nhà trường (tại Phòng Thanh tra giáo dục và Quản lý HSSV) khám bệnh và xin thuốc; được khám và sơ cấp cứu ban đầu hoặc chuyển lên tuyến trên nếu bệnh nặng.

- Mọi phí tổn do bảo hiểm y tế hoặc bảo hiểm tai nạn giải quyết theo quy định hiện hành.

9. Khi HSSV bị ốm đau hay bị tai nạn có tham gia bảo hiểm y tế liên hệ Phòng Thanh tra giáo dục và Quản lý HSSV để được hướng dẫn làm thủ tục bảo hiểm.Khi cần hỗ trợ và giúp đỡ sử dụng diễn đàn, các bạn hãy liên hệ với mình theo thông tin dưới đây:
Trần Công Toàn | N2C @ Founder | Ngoinhachung.net |
Mobile: 0945 43 43 44 | Email: wil8x@yahoo.com | Y!M: wil8x |
Những mảng nội dung trọng tâm của Ngoinhachung.net
wilsoninlove Đăng lúc 2-10-2011 17:10:23
10. Mẫu
Mẫu 1
Trường Đạihọc Công nghiệp TPHCM Khoa…………………….
DANH SÁCH HSSV THAM GIA BẢO HIỂM Y TẾ
NĂM  2011 -2012
TT
Họ và tên
Lớp
Loại hình
Nam
Nữ
Đăng      ký
  
bệnh  viện
1
2
.
  
.
Cộng


Mẫu 2

Ngày     tháng     năm20…
Giáo viên chủnhiệm
(Ký tên)


Trường Đạihọc Công nghiệp TPHCM Khoa…………………….
DANH SÁCH HSSV THAM GIA BẢO HIỂM TAI NẠN THÂN THỂ NĂM 2011 - 2012
TT
Số HSSV
  
tham  gia
Lớp
Thành tiền
Ghi chú
1
2
.
  
.
Cộng
Ngày     tháng     năm 20…
Giáo viên chủnhiệm
(Ký tên)

Khi cần hỗ trợ và giúp đỡ sử dụng diễn đàn, các bạn hãy liên hệ với mình theo thông tin dưới đây:
Trần Công Toàn | N2C @ Founder | Ngoinhachung.net |
Mobile: 0945 43 43 44 | Email: wil8x@yahoo.com | Y!M: wil8x |
Những mảng nội dung trọng tâm của Ngoinhachung.net
Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký


Diễn đàn chia sẻ thông tin cộng đồng, tài liệu chuyên ngành, kỹ năng mềm dành cho sinh viên Việt Nam Trao đổi: du lịch, tour du lich, dù lệch tâm, Du lịch Đà Nẵng, du lich nuoc ngoai, can ho One Verandah, trầm quảng nam, Tài Liệu, Luận Văn, Ebook miễn phí, Thư viện giáo án, ban backlink 2018, xì gà cuba, m88, https://chungcumydinhpearl.com.vn/, phụ kiện xì gà, bi quyet lam dep, đèn led thanh, đèn led âm đất, đèn led pha, Du lịch côn đảo
Thuê taxi tải Hà Nội rẻ nhất | Cty chuyển nhà Kiến Vàng

Lưu trữ|Phiên bản Mobile|Diễn đàn sinh viên Ngoinhachung.Net © 2006-2016
Đang chờ Bộ Thông Tin & Truyền Thông cấp phép theo Nghị định 97/2008/NĐ-CP
Diễn đàn chia sẻ thông tin cộng đồng, tài liệu chuyên ngành, kỹ năng mềm dành cho sinh viên Việt Nam
Chúng tôi sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với hoạt động của Thành viên.
Liên hệ: 0945.434.344 - (Toàn) - Email: wil8x@yahoo.com -
Check Google Page Rank - DMCA.com

GMT+7, 18-2-2020 17:28 , Processed in 0.218825 second(s), 22 queries , Gzip On.

N2C sử dụng mã nguồn Discuz!

Bản quyền mã nguồn thuộc về Comsenz Inc.
Thông tin quảng cáo trên Ngoinhachung.net

Lên trên