Diễn đàn sinh viên Ngoinhachung.Net

 Quên mật khẩu
 Đăng ký

M hnh th? cng tr?i

[Lấy địa chỉ]
Michaelcok Đăng lúc 12-10-2018 16:53:12
wh0cd153627 atarax
Michaelcok Đăng lúc 12-10-2018 16:54:38
wh0cd153627 buy atarax online
bachdiep99 Đăng lúc 12-10-2018 17:08:11
Ph??ng php tin ti?n m?i nh?t B?nh vi?n ung th? St Stamford Huy?n Khoi Chu, T?nh H?ng Yn, Vi?t Nam


B?nh vi?n sarcoma ST.Stamford l c? s? nghin c?u, phng ng?a v ch?a tr? ung th? v?i quy m l?n, ? ??a ch?n ?on , ?i?u tr? v nghi?n c?u khoa h?c vo trong m?t th? th?ng nh?t.

B?nh vi?n ? thnh l?p nhi?u trung tm nghin c?u khoa h?c quy m l?n nh? Trung tm nghin c?u u c tnh Chu , Trung tm ch?a tr? Sinh h?c, Trung tm ch?a tr? xm l?n t?i thi?u, Trung tm ch?n ?on hnh ?nh v ?i?u tr? Can Thi?p m?ch, Trung tm h?i ch?n hnh ?nh t? xa, .... Cc trung tm ? ??u ???c trang b? cc lo?i my mc thi?t b? St.Stamford, ??t tiu chu?n cao c?p Th? Gi?i.
My CT GE-CT/e c?a M? : my CT GE c ch?c n?ng ti t?o hnh ?nh 3 chi?u, t?o hnh m?ch mu, m ph?ng hnh ?nh n?i soi..., c th? t?o ?nh ? b?nh t? nhi?u ph??ng v? khc nhau, thch h?p dng cho t?m sot cc b? ph?n ton c? th? nh? ***g ng?c, tai, m?i , h?ng, t? chi, vv....

My ch?p m?ch k? thu?t s? DSA c?a M? ???c g?i t?t l DSA, s? ha hnh ?nh v?i ?? phn gi?i cao, d? dng pht hi?n cc ? b?nh nh? ? giai ?o?n s?m, ??nh v? chnh xc ? b?nh, gip cho ch?n ?on lm sng chnh xc h?n.

??c ?i?m: hnh ?nh s?c nt,?? phn gi?i cao, ph h?p cho khm b?nh v ch?n tr? ung th?, cc b?nh m?ch mu ton thn.


H? th?ng ch?p ?nh X quang s? ha tr?c ti?p c?a Nh?t

??c ?i?m : ch? dung tia X v?i li?u th?p c?ng t?o ???c hnh ?nh r nt, ??ng th?i gip ng??i b?nh trnh ???c tc d?ng ph? c?a tia X ln c? th? . Hnh ?nh s? ha gip cho vi?c h?i ch?n hnh ?nh t? xa v giao l?u trn m?ng tr? nn d? dng thu?n ti?n h?n.


  
   H? TH?NG SIU VI?T ?i?u tr? u c tnh

  


  
?ng Ty y ph?i h?p , li?u php trng ?ch xm l?n t?i thi?u


hi?n gi?, ch?a tr? k ? b??c vo th?i ??i ch?a tr? t?ng h?p c th? ha. V?i ??i ?a s? cc lo?i sarcoma , v?i b?t k? m?t ph??ng php ??n nh?t no ??u kh c th? mang l?i hi?u qu? ch?a tr? t?t nh?t.

Li?u php t?ng h?p ?ng Ty y k?t h?p , li?u php trng ?ch xm l?n t?i thi?u bao g?m trong n l 18 ph??ng php ?i?u tr? ung th? t?i tn nh?t by gi?, mang l?i 5 ?u ?i?m l?n. Trong ? nh?n m?nh : l?y b?nh nhn lm trung tm, th?c hnh ?i?u tr? c th? ha, ?i?u tr? trng ?ch kha trng m?c tiu kh?i u, tiu di?t kh?i u ? v? tr c?c b?, khng gy t?n th??ng cc t? ch?c khc, v?t th??ng nh?, hi?u qu? t?t h?n.

5 ?u ?i?m l?n:

  
 • ??i ng? chuyn gia hng ??u h?i ch?n, ??a ra phc ?? ?i?u tr? c th? ha.
 • ?i?u tr? t?ng h?p nhi?u k? thu?t.
 • ch?a tr? ?ng Ty y k?t h?p.
 • ch?a tr? xm l?n t?i thi?u.
 • ?i?u tr? tm l.
V?i 18 ph??ng php ?i?u tr? ? ???c ch?ng nh?n an ton, t nguy hi?m, h?i ph?c nhanh do FDI M? Ph chu?n:

  
 • Li?u php mi?n d?ch t? bo lin h?p trng ?ch.
 • K? thu?t lin h?p h?t phng x? - ha ch?t.
 • H?t phng x? 125I : x? tr? c?c b? trong --- tiu h?y kh?i u.
 • Dao l?nh Ar- He: tu?n hon nng l?nh tiu di?t kh?i u --- kch ho?t ph?n ?ng mi?n d?ch khng sarcoma c?a thn th?, lo?i b? tri?t ?? t? bo sarcoma.
 • Li?u php can thi?p ??ng m?ch ch?n ??ng ngu?n cung c?p mu ---b? ?i kh?i u.
 • ?i?u tr? gen trng ?ch : li?u php ch?a tr? t?n g?c u c tnh --- u c tnh l b?nh m?ng l??i phn t?.
 • Ph??ng php sng cao t?n RFA: b?t ho?t kh?i u--- kh?i u b? bao vy b?i qu? c?u l?a, ?ng ??c ho?i t?.
 • K? thu?t Quang ??ng L?c --- ??n nh sng ch?ng ung th?.
 • Dao photon : x? tr? 3 chi?u, ?a tia x? , khng cng m?t ph?ng, t??ng thch hnh thi kh?i u.
 • Ha tr? xanh---v? kh ha h?c th? h? m?i.
 • H? th?ng ?i?u tr? nhi?t n?i sinh: li?u php xanh nng ch?t kh?i u.
 • Ph??ng php trng ?ch xm l?n t?i thi?u ?ng Ty y ph?i h?p ---khng sarcoma 1+1>2
 • Ph??ng php Nano: hi?u qu? cao, tiu di?t chu?n xc t? bo sarcoma--- hi?u qu? cao g?p 10 l?n, chu k? ?i?u tr? ch? cn 1/3.
 • Li?u php c?t b? b?ng ha ch?t ---- Dao ha ch?t ?nh tan t? ch?c ung th?.
 • Ch?a tr? mi?n d?ch t? bo Soma--- ch?a tr? sarcoma b??c vo th?i ??i sinh h?c
 • Li?u php VitC
 • Li?u php Ozone (o-3)
 • Li?u php t? nhin.
 • Li?u php mi?n d?ch t? bo CAR-T.


Hng ng? y bc s? ?A CHUYN KHOA MDT

Ngoi ph??ng php ?ng Ty y ph?i h?p , li?u php trng ?ch v?t th??ng nh? b?nh vi?n ung th? ST Stamford Trung Qu?c cn thnh l?p m?t m?t ??i ng? chuyn gia ung b??u hng ??u, thnh vin bao g?m nhi?u v? ti?n s?, trn ti?n s?, gio s? ??n t? trong v ngoi n??c , chuyn gia ch? ch?t ? t?ng ???c ?o t?o t?i u M?, n?m b?t ???c cc k? thu?t khm ch?a b?nh ung th? tin ti?n nh?t th? gi?i, ki?n th?c y t? h?t s?c su s?c.

sarcoma l c?n b?nh mang tnh ton thn, v? m?t ch?a tr?, ch? c m?t s? tr??ng h?p pht hi?n v cng s?m ho?c m?t s? lo?i b?nh c bi?t, cn l?i ??u c?n ???c ?i?u tr? t?ng h?p c th? ha, ??c bi?t ??i v?i nh?ng ca b?nh ? di c?n, ch? c ?i?u tr? t?ng h?p m?i mang l?i hi?u qu? ch?a kh?i, gi?m ?au hon ton.

nn chi, b?nh vi?n ung th? ST.Stamford Trung Qu?c ? d?c s?c xy d?ng nn ??i ng? bc s? ?a chuyn khoa MDT(Multidisciplinary Team) , hnh thnh m?t hng ng? y bc s? t??ng ??i c? ??nh, s? ??a ra cc ki?n k?p th?i v? ch?n ?on v ph??ng php ?i?u tr? thch h?p nh?t ??i v?i t?ng ca b?nh ? nh?ng th?i k? khc nhau, hon thi?n ??n m?c t?i ?u ?i?u tr? c?a b?nh nhn, c?u v?t sinh m?nh cho ng??i b?nh.

Ngoi hng ng? chuyn gia c th?c l?c v chuyn mn su , hng ng? MDT c?a b?nh vi?n Stamford cn bao g?m y bc s? c?a cc khoa gi?i ph?u b?nh, khoa Trung y, Khoa tr? li?u sinh h?c, ?i?u tr? tm l v ch?m sc. H?n 400 nhn vin c?a b?nh vi?n d?c s?c v m?c ?ch mang ??n d?ch v? nhanh chng, v?a nh?t cho b?nh nhn.

B?nh vi?n Ung Th? St. Stamford Qu?ng Chu n?m ? thnh ph? trung tm s?m u?t c?a khu v?c ?ng Nam - thnh ph? Qu?ng Chu thu?c t?nh Qu?ng ?ng, ??t gi?a khu phong c?nh c?p 5A c?a Trung Qu?c, b?nh vi?n n?m d??i chn ni B?ch Vn - n?i c b?u khng kh t? nhin trong lnh v ???c m?nh danh l l ph?i xanh c?a Qu?ng Chu. B?nh vi?n Ung Th? St. Stamford Qu?ng Chu ???c s? qu?n l c?a b? y t? chnh ph? Trung Qu?c, l ??n v? thu?c Hi?p h?i phng ch?ng ung th? Trung Qu?c.

??a ch? lin h? v?n phng c?a b?nh vi?n t?i vi?t nam:
V?n phng H N?i
??a ch?: Phng 303, T?ng 3, ta nh HCO, 44B L Th??ng Ki?t, Qu?n Hon Ki?m, H N?i
V?n phng H? Ch Minh
??a ch?: T?ng 2, ta nh MAYFAIR, 102C, C?ng Qu?nh, P.Ph?m Ng? Lo, Q.1, TP.HCM
Website : http://asiancancer.vn/

Facebook: https://www.facebook.com/Benhvienungbuou/

B?nh nhn ? xa cc Huy?n Khoi Chu, T?nh H?ng Yn, Vi?t Nam c th? g?i ?i?n tr?c ti?p t?i s?
Hotline: (024)22336666 - (028)-66882233 ?? ???c t? v?n v ??t l?ch h?n v?i chuyn gia n??c ngoi.
Michaelcok Đăng lúc 12-10-2018 18:22:32
wh0cd153627 tadalafil
CharlesGic Đăng lúc 12-10-2018 21:22:24
wh0cd153627 zyban for weight loss
CharlesGic Đăng lúc 13-10-2018 01:53:29
wh0cd153627 neurontin 400mg
CharlesGic Đăng lúc 13-10-2018 02:23:25
wh0cd153627 Strattera Generic
Michaelcok Đăng lúc 13-10-2018 03:10:09
Michaelcok Đăng lúc 13-10-2018 04:23:16
wh0cd153627 zyban
Michaelcok Đăng lúc 13-10-2018 08:10:41
wh0cd153627 cost of zoloft
Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký


Diễn đàn chia sẻ thông tin cộng đồng, tài liệu chuyên ngành, kỹ năng mềm dành cho sinh viên Việt Nam Trao đổi: du lịch, tour du lich, dù lệch tâm, Du lịch Đà Nẵng, du lich nuoc ngoai, can ho One Verandah, trầm quảng nam, Tài Liệu, Luận Văn, Ebook miễn phí, Thư viện giáo án, ban backlink 2018, xì gà cuba, m88, https://chungcumydinhpearl.com.vn/, phụ kiện xì gà, bi quyet lam dep, đèn led thanh, đèn led âm đất, đèn led pha, Du lịch côn đảo
Thuê taxi tải Hà Nội rẻ nhất | Cty chuyển nhà Kiến Vàng

Lưu trữ|Phiên bản Mobile|Diễn đàn sinh viên Ngoinhachung.Net © 2006-2016
Đang chờ Bộ Thông Tin & Truyền Thông cấp phép theo Nghị định 97/2008/NĐ-CP
Diễn đàn chia sẻ thông tin cộng đồng, tài liệu chuyên ngành, kỹ năng mềm dành cho sinh viên Việt Nam
Chúng tôi sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với hoạt động của Thành viên.
Liên hệ: 0945.434.344 - (Toàn) - Email: wil8x@yahoo.com -
Check Google Page Rank - DMCA.com

GMT+7, 25-9-2020 17:05 , Processed in 0.130765 second(s), 20 queries , Gzip On.

N2C sử dụng mã nguồn Discuz!

Bản quyền mã nguồn thuộc về Comsenz Inc.
Thông tin quảng cáo trên Ngoinhachung.net

Lên trên