wilsoninlove Tại 30-11-2009 01:30:22

Thông tin chung về du học Úc

Visa Du Học Úc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 


    Ðể được cấp thị thực du học, quý vị cần hội đủ các yêu cầu thị thực quy định và phải tuân theo các điều kiện ghi trong thị thực có liên quan đến việc tham dự lớp học và kết quả học tập. Các điều kiện này có hiệu lực ngay sau khi quý vị đặt chân đến Úc. Thị thực du học sinh có liệt kê tất cả những điều kiện áp dụng cho người được cấp thị thực. Do đó, điều quan trọng là quý vị phải tuân theo các điều kiện ghi trong thị thực để tránh việc thị thực bị hủy bỏ.
    Các thông tin về thị thực trong khu mạng (website) này chỉ là thông tin sơ lược và có thể thay đổi. Muốn biết thêm thông tin chi tiết, chính xác và cập nhật hóa về thị thực du học cũng như các điều kiện quy định cho thị thực, xin vào khu mạng của Bộ Di Trú, Đa Văn Hoá và Bản Địa Sự Vụ (Department of Immigration and Multicultural Affairs - DIMIA).
Thị thực du học sinh được phân ra bảy thứ hạng tùy theo lãnh vực giáo dục. Quý vị nên nộp đơn xin thị thực theo thứ hạng đúng với khóa học chính định học. Xin lưu ý kể từ ngày 1 tháng Bảy năm 2004 sẽ có một số thay đổi đối với một số thị thực thứ hạng.
                                                            Thứ hạng (sub-class) thị                  thực du học sinh
                                                   Thứ hạng 570
                                 ELICOS độc lập
                                                   Dành cho du học sinh theo học các khóa ELICOS (Các Khóa Anh Ngữ Cấp Tốc cho Du Học Sinh - English Language Intensive Courses for Overseas Students) riêng biệt, và không phải là khóa học cần thiết để bắt đầu một khóa học khác (chẳng hạn như một khóa học ở trình độ cử nhân)
                                                   Thứ hạng 571
                                 Giáo dục phổ                  thông
                                                   Dành cho du học sinh theo học trình độ phổ thông tại các trường tiểu học và trung học, và một chương trình trao đổi học sinh trung học phổ thông
                                                   Thứ hạng 572
                                 Ðào tạo và dạy                  nghề (VET)
                                                   Bao gồm các chứng chỉ I,                  II, III và IV, Bằng Cao Đẳng, Bằng Cao Đẳng Nâng Cao.
                                                   Thứ hạng 573
                                 Ðại học
                                                   Bao gồm các loại văn bằng                  Cử Nhân, Cử Nhân Liên Kết, Chứng Chỉ Sau Ðại Học, Bằng Sau Ðại Học
                                                   Thứ hạng 574
                                 Nghiên cứu sau                  đại học
                                                   Bao gồm các văn bằng Thạc                  Sĩ và Tiến Sĩ
                                                   Thứ hạng 575
                                 Các khóa học                  không văn bằng
                                                   Bao gồm các khóa học cơ                  bản, các khóa học chuyển tiếp và các khóa học không có bằng cấp
                                                   Thứ hạng 576
                                 Do tổ chức AusAID                  hoặc Bộ Quốc Phòng tài trợ
                                                   Bao gồm các khóa học toàn                  thời do AusAID hoặc Bộ Quốc Phòng tài trợ bằng ngân sách của Chính Phủ                  Úc.                                            Các yêu cầu chung
                                                   (Coi chi tiết trong                   Mẫu 1160i \"Nộp Ðơn Xin Thị Thực Du Học Sinh\" (Applying for a Student                  Visa))
                                                   Quý vị có hạnh kiểm tốt
                                                   Quý vị có sức khỏe tốt
                                                   Quý vị đã đóng bảo hiểm y tế dành cho du học sinh tức OSHC (Overseas Student Health Cover) cho bản thân và những thân nhân cùng đi qua Úc với quý vị
                                                   Quý vị không thiếu chính phủ Úc bất kỳ một khoản nợ nào, hoặc quý vị đã thu xếp việc trả nợ và việc thu xếp này đã được Bộ Trưởng Bộ Di Trú chấp nhận
                                                   Nếu quý vị chưa đủ 18 tuổi, quý vị cần sắp xếp trước nơi ăn ở, các hỗ trợ và phúc lợi chung và sự sắp xếp này phải ở mức độ có thể chấp nhận được.
                                                   Văn thư mời ghi danh và                  giấy xác nhận đăng ký học của cơ sở giáo dục. (Coi chi tiết trong                   Mẫu 1160i \"Nộp Ðơn Xin Thị Thực Du Học Sinh\" (Applying for a Student                  Visa))
                                                   Nếu nộp đơn ở ngoài nước                  Úc và thuộc mức thẩm định 3, 4 hoặc 5, quý vị cần kèm theo:


                        Văn thư mời ghi danh                          của cơ sở giáo dục  khi nộp đơn xin cấp thị thực du học; và                                                
Sau khi nộp đơn, lãnh sự quán Úc có thể yêu cầu quý vị cung cấp giấy xác nhận ghi danh điện tử (CoE) do cơ sở giáo dục, nơi quý vị xin theo học, cấp.

                Tiến trình này sẽ giúp đơn vị hữu trách tiền thẩm định (Pre-Visa Assessment) đơn xin thị thực của quý vị để xem xét tính trung thực về mục đích học tập của quý vị ở Úc.
                Nếu nộp đơn ở ngoài nước Úc và thuộc mức thẩm định 1 hoặc 2, hoặc nộp đơn ở ngay tại Úc với bất kỳ mức thẩm định nào, quý vị cần có giấy xác nhận ghi danh điện tử CoE trước khi nộp đơn xin cấp thị thực du học, và cần kèm bản sao CoE                  cùng với đơn.
                Lưu ý: Khi nộp đơn tại nước Úc, thư mời ghi danh của cơ sở giáo dục là một văn bản có thể chấp nhận được. Tuy nhiên, để có thể được cấp thị thực, quý vị cần có giấy CoE.
                                                     Các điều kiện của thị                  thực du học sinh
                                                   Quý vị phải tham dự lớp                  học một cách đầy đủ, đạt yêu cầu của khóa học và không được bỏ ngang                  khóa học
                                                   Quý vị không được đi làm                  nếu không được sự chấp thuận của chính phủ Úc
                                                   Quý vị phải duy trì bảo                  hiểm y tế OSHC trong thời gian ở Úc
                                                   Quý vị phải rời khỏi Úc                  trước khi thị thực hết hạn
                                                   Quý vị không được đổi trường trong vòng 12 tháng hoặc trước khi khóa học kết thúc nếu như thời gian khóa học ít hơn 12 tháng
                                                   Quý vị phải thông báo cho cơ sở giáo dục biết địa chỉ của quý vị trong vòng 7 ngày sau khi đến Úc. Nếu thay đổi chỗ ở, Quý vị cũng cần báo cho cơ sở giáo dục biết địa chỉ mới trong vòng 7 ngày sau khi dời chỗ ở
                                                   Nếu quý vị thay đổi cơ sở giáo dục, quý vị phải báo cho cơ sở giáo dục nơi quý vị đang học biết trong vòng 7 ngày sau khi nhận được eCoE của cơ sở giáo dục mới.

Quý vị cần có văn thư của cơ sở giáo dục đồng ý cho quý vị thay đổi các sắp xếp về  chỗ ở, sự hỗ trợ và phúc lợi nếu quý vị chưa đủ 18 tuổi và không có thân nhân đi cùng.
                Quý vị có thể vào khu                  mạng của DIMIA để tìm hiểu thêm chi tiết về các điều kiện của thị thực                  du học sinh.

                                                     Mẫu đơn xin cấp thị                  thực
                                                   Ðơn xin thị thực du học                  (tạm thời)
                                 Mẫu 157A  

                                                   Ðơn xin thị thực du học -                  được phép làm việc trong khi học
                                 Mẫu 157P
                                                   mẫu đơn này chỉ được nộp                  sau khi quý vị đến Úc và đã bắt đầu khóa học có đăng ký với chính phủ
                                                   Thị thực Du Lịch/Thăm                  Viếng Ngắn Hạn - Hệ Thống Thị Thực Du Lịch Ðiện Tử (Electronic Travel                  Authority  - ETA)
                                 ETA
                                                                                                                                                                                 Các mẫu thông                  tin thị thực
                                                   Thông tin về đơn xin cấp                  thị thực du học
                                 Mẫu 1160i
                                                   Các Mức Thẩm Ðịnh Quốc                  Gia (Country Assessment Levels) - Sự Giải Quyết Thị Thực Du Học
(quý                  vị nên đọc tài liệu này cùng với  mẫu 1160i)

                                                   Các loại phí tổn (lệ phí)
                                 Mẫu 990i
                                                   Ðề Cử Thân Nhân Phụ Thuộc
                                 Mẫu 919
                                                   Các Mẫu Thị Thực Dành Cho                  Người Giám Hộ
                                 Mẫu 157G
                Mẫu 157N
                                                   Các yêu cầu về sức khỏe                  đối với các loại thị thực tạm thời
                                 Mẫu 1163i
                                                   Các vấn đề có liên quan                  đến việc nộp và giải quyết đơn xin cấp thị thực
                                 Mẫu 1025i
                                                   Các loại thị thực chuyển                  tiếp (Bridging visas)
                                 Mẫu 1024i
                                                   Thị Thực Du Khách/Du Lịch                  Ngắn Hạn  -  Hệ Thống Thị Thực Du Lịch Ðiện Tử                   (Electronic Travel Authority - ETA)
                                 ETACác mức thẩm định đối với thị  thực du học sinh
Mỗi đơn xin cấp thị thực du học sinh được đánh giá theo một mức thẩm định. Mức thẩm định được xác định dựa vào hộ chiếu của người đứng đơn và thứ hạng thị thực yêu cầu.
Nói chung, mức thẩm định dựa cơ bản vào hạnh kiểm của học sinh trong quá khứ và có liên quan đến khả năng tuân thủ các điều kiện mà thị thực đòi hỏi du học sinh chấp hành. Mức thẩm định loại 1 là mức thẩm định thấp nhất và mức thẩm định loại 5 là mức cao nhất.
Mức thẩm định càng cao, quý vị càng cần phải cung cấp nhiều tài liệu xác minh khả năng tài chính, khả năng Anh ngữ và một số vấn đề liên hệ khác.
Quý vị có thể tìm mức thẩm định dành cho mình bằng cách đối chiếu quốc tịch cùng thứ hạng thị thực liên hệ trong mẫu thông tin 1219i, Chương Trình Du Học Sinh – Các Mức Thẩm Định (Form 1219i, Overseas Student Programs – Assessment Levels) hoặc vào trang mạng liên hệ của DIMIA.
Cần Lưu Ý: Nếu quý vị thuộc mức thẩm định 2, 3, 4 hoặc 5, đơn xin cấp thị thực du học đầu tiên của quý vị phải được nộp ở ngoài nước Úc.
                                            Những bằng chứng cần                  thiết
                                                   Khả năng trang trải học                  phí, vé máy bay và những chi phí sinh hoạt trong suốt thời gian ở Úc
                                                   Khả năng trang trải học phí, vé máy bay và những chi phí sinh hoạt cho những thành viên trong gia đình của quý  vị  trong suốt thời gian ở Úc
                                                                                     Khả                  năng Anh ngữ cần thiết theo yêu cầu của mức thẩm định và lãnh                  vực học tập
                                                   Tình trạng ở quê nhà.                  Chẳng hạn như những ràng buộc cá nhân và tài chính có thể đòi hỏi quý vị                   phải trở về nước
                                                   Sự liên hệ giữa thành                  tích và quá trình học tập đã hoàn tất so với khóa học dự định học tại Úc
                                                   Lịch sử xuất nhập cảnh. Chẳng hạn như mức độ tuân hành luật di trú trong quá khứ và quý vị đã từng nộp đơn xin nhập cảnh vào nước Úc chưa
                                                   Khóa học dự định có thích                  hợp với hoàn cảnh và điều kiện của quý vị không
                                                   Khóa học dự định có phù                  hợp với trình độ giáo dục hiện tại của quý vị không
                                                   Quý vị có thể vào khu                  mạng của DIMIA để tìm hiểu thêm chi tiết về các bằng chứng cần thiết

          Thẩm Ðịnh Ban Ðầu
Thẩm định ban đầu sẽ xác định xem học sinh có hội đủ điều kiện để được cấp thị thực du học không. Ngoài ra, thẩm định ban đầu còn là bước cần thiết nếu quý vị đang cư ngụ tại một quốc gia được xếp vào Mức Thẩm Ðịnh 3 hoặc 4. Quý vị cần có văn thư của cơ sở giáo dục chấp nhận cho quý vị ghi danh nhập học (letter of offer) và nộp cho văn phòng duyệt xét thị thực. Văn thư này thường bao gồm những chi tiết về khoá học dự định như trình độ, tên khoá học, mã số CRICOS  của khoá học cũng như của cơ sở giáo dục, thời gian bắt đầu và kết thúc khoá học, và học phí của khoá học. Một khi nhận được đơn xin cấp thị thực của quý vị, văn phòng duyệt xét thị thực sẽ tiến hành việc thẩm định ban đầu để đánh giá xem quý vị có hội đủ các yêu cầu của thị thực du học liên hệ hay không.
Nếu việc thẩm định không gặp trở ngại, văn phòng duyệt xét thị thực sẽ cấp cho quý vị một văn thư để gởi cho cơ sở giáo dục. Văn thư này cho phép cơ sở giáo dục cấp cho quý vị một Giấy Xác Nhận Ghi Danh Ðiện Tử (eCoE) cho quý vị. Cơ sở giáo dục cũng thông báo và yêu cầu quý vị đóng học phí, bảo hiểm y tế OSHC tức Bảo Hiểm Y Tế dành cho Du Học Sinh và đi khám sức khỏe. Sau khi có giấy eCoE, và thực hiện các thủ tục cần thiết, quý vị sẽ được cấp thị thực du học.
Xác Nhận Ghi Danh Ðiện Tử  (Electronic Confirmation of Enrolment – eCoE)
Xác Nhận Ghi Danh Ðiện Tử - eCoE do cơ sở giáo dục Úc cấp. Ðây là chứng từ duy nhất được Bộ Di Trú Úc chấp nhận trong việc xét đơn xin cấp thị thực du học. Tùy theo quốc gia nơi quý vị đang sống và khóa học chính mà quý vị dự định theo học, quý vị có thể sẽ phải trải qua một cuộc thẩm định ban đầu trước khi cơ sở giáo dục cấp eCoE cho quý vị. Cơ sở giáo dục sẽ yêu cầu quý vị một số vấn đề, thường là yêu cầu đóng học phí tối thiểu  một học kỳ trước khi cấp eCoE cho quý vị. Quý vị cần nộp bản sao eCoE cho văn phòng Bộ Di Trú Úc tại địa phương để họ xét đơn và cấp thị thực du học cho quý vị.
Tất cả những thông tin có liên quan đến quá trình du học của học sinh, từ việc cấp eCoE, quá trình nộp đơn và cấp thị thực du học, việc tuân hành các điều kiện ghi trên thị thực sau khi tới Úc, thời gian khai giảng khóa học cho đến khi học sinh rời khỏi Úc đều được thu thập.

wilsoninlove Tại 30-11-2009 01:30:50

Hệ Thống Giáo Dục Nước Úc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Hệ Thống  Văn Bằng Úc - Australian Qualifications Framework

Ở Úc, du học sinh sẽ tiếp thu một nền giáo dục độc đáo - một phương thức học tập khuyến khích sự suy nghĩ cải tiến, sáng tạo và độc lập. Quý vị sẽ xây dựng những kỹ năng giúp bản thân những lợi thế về mặt học tập, cá nhân và chuyên môn.
   Sự khác biệt giữa hệ thống giáo dục của Úc và hệ thống giáo dục của nhiều nước trên thế giới được thể hiện qua Hệ Thống Văn Bằng Úc - Australian Qualifications Framework (AQF). Ðây là một hệ thống quốc gia do chính phủ thiết lập, liên kết các khóa học và các bằng cấp. Hệ thống AQF bao gồm các trường đại học, cao đẳng chuyên nghiệp, đào tạo và giáo dục phổ thông.
Hệ thống AQF cho phép học sinh chuyển cấp hoặc chuyển trường một cách dễ dàng miễn là học sinh hội đủ các yêu cầu của thị thực du học. AQF cho phép học sinh sự linh động trong việc hoạch định nghề nghiệp và khuyến khích học sinh tiếp tục việc học để đạt được bất kỳ thay đổi nghề nghiệp nào cũng như những thay đổi về lối sống.
AQF quy định những chính sách thẩm định và cấp chứng chỉ chẳng hạn như những Văn Bằng Cao Ðẳng và Cử Nhân. Thí dụ: quý vị có thể xin miễn giảm một số tín chỉ (môn học) cho một khóa học nào đó vì đã có kiến thức và những kỹ năng trong quá trình học tập, đào tạo, làm việc và kinh nghiệm sống trong quá khứ. Một khi tình trạng của những bằng cấp đã có được xác định, quý vị có thể chọn những khóa học thích hợp ở bất kỳ nơi nào trên nước Úc. Ngay cả trong trường hợp học sinh chỉ hoàn tất một phần bằng cấp trong hệ thống AQF, họ cũng được cấp giấy Chứng Nhận Kết Quả Học Tập (Statement of Attainment).
Hệ thống AQF bao gồm  13 văn bằng quốc gia thuộc các đẳng cấp:

          Các      trường trung học phổ thông      Các trường giáo      dục cao đẳng (chủ yếu là các trường đại học)

Thí dụ:
Cả hai đẳng cấp chuyên nghiệp & đào tạo và phổ thông có thể mở các khóa/môn dạy nghề và đào tạo cho những học sinh theo đuổi Chứng Chỉ Tốt Nghiệp Phổ Thông và Chứng Chỉ Nghề I-IV
  Học sinh  tráng niên có thể ghi danh học Chứng Chỉ Tốt Nghiệp Phổ Thông tại một trường  chuyên nghiệp & đào tạo
  Cả đại học lẫn các cơ sở giáo dục chuyên nghiệp & đào tạo đều có các khóa học ở trình độ Văn Bằng Chuyên Nghiệp (Diploma) và Văn Bằng Chuyên Nghiệp Cao Cấp (Advanced Diploma)
  Các trường  đại học và các trường cao đẳng có thể cấp các Chứng Chỉ Nghề I-IV  
Các trường đào tạo và dạy nghề có thể liên kết với các trường đại học để cung cấp các khóa học ở trình độ Cử Nhân cũng như Chứng Chỉ và Văn Bằng Hậu Ðại Học (Degree, Graduate Certificate and Graduate Diploma)
Học tập các bằng cấp AQF có thể giúp học sinh chuyển tiếp đến các bằng cấp hoặc chứng nhận được quốc tế công nhận. Những bằng cấp hay chứng nhận này thường có tính cách kỹ nghệ chuyên môn.
Ðể biết thêm chi tiết  và các thí dụ điển hình, quý vị có thể vào khu mạng (website) của  AQF để tìm hiểu xem các văn bằng AQF có thể giúp quý vị như thế nào trong việc chọn lựa một khóa học thích hợp cũng như tìm việc làm, hay thay đổi nghề nghiệp, hoặc tiếp tục đường hướng đã hoạch định.
Các Khóa Học Cơ Bản và Các Khóa Học  Chuyển Tiếp

Hệ thống AQF bao gồm hầu hết các khóa học và các khóa đào tạo mà du học sinh, với chiếu khán du học, ghi danh theo học. Tuy nhiên có một số khóa học dành cho học sinh quốc tế đã được đăng ký với chính phủ Úc nhưng lại không nằm trong hệ thống AQF. Các khóa học không nằm trong hệ thống AQF thường được biết dưới tên là Foundation Studies hoặc Bridging tức Các Khóa Học Cơ Bản hoặc Các Khóa Học Chuyển Tiếp. Trong số các khóa học này, có rất nhiều khóa học giúp học sinh hội đủ các điều kiện nhập cảnh để tiếp tục việc học, hoặc có thể giúp học sinh theo đuổi và hoàn tất một văn bằng nằm trong hệ thống AQF.
Các khóa đào tạo Anh ngữ

Ngoài ra còn có một số các khóa huấn luyện Anh ngữ ở nhiều trình độ nhằm mục đích giúp học sinh nâng cao trình độ Anh ngữ, hội đủ điều kiện của các cơ sở giáo dục, hoặc để chuẩn bị thi các văn bằng Anh ngữ được quốc tế công nhận.
Các Loại  Chứng Chỉ Trung Học Phổ Thông.


Chứng Chỉ Tốt Nghiệp Trung Học Phổ Thông
(hai năm cuối bậc trung học)Một số trường phổ  thông có giảng dạy và cấp các Chứng Chỉ Nghề I-IV.
Chương trình giảng dạy bao gồm các môn học phổ thông và các khóa huấn nghệ nhằm chuẩn bị cho học sinh thi vào các trường đại học, hoặc tiếp tục theo đuổi các chương trình đào tạo hay tìm kiếm việc làm. Học sinh, ngoài việc dự lớp, còn phải làm các bài kiểm tra quy mô và tham dự các kỳ thi chính thức. Ngoài ra học sinh cũng có thể làm một số bài kiểm tra chung. Tùy theo mỗi môn, học sinh có thể cần vận dụng kỹ năng, chứng tỏ sự hiểu biết, hoặc tham dự các hoạt động như biểu diễn, làm đề án, hoạt động theo nhóm hoặc đi thực tập.
Du học sinh có thể ghi danh theo học ở bất cứ trình độ giáo dục phổ thông nào như tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông v.v... Tuy nhiên chỉ hai năm cuối của bậc trung học (nhằm hoàn tất Chứng Chỉ Tốt Nghiệp Trung Học Phổ Thông) là nằm trong hệ thống AQF. Một số trường trung học tại Úc đào tạo học sinh theo các tiêu chuẩn quốc tế, bao gồm cả kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc tế (International Baccalaureate).
Tại mỗi Tiểu Bang và  Lãnh Thổ, Bằng Tốt Nghiệp Trung Học Phổ Thông được gọi bằng một số tên khác  nhau:

                  Các loại Chứng Chỉ Tốt Nghiệp Trung Học Phổ Thông tại Úc

                            Australian Capital          Territory (ACT)
                  ACT Year 12 Certificate
                            New South Wales (NSW)
                  Higher Education          Certificate (HSC)
                            Northern Territory (NT)
                  Northern Territory          Certificate of Education (NTCE)
                            Queensland (QLD)
                  Senior Certificate
                            South Australia (SA)
                  South Australian          Certificate of Education (SACE)
                            Tasmania (TAS)
                  Tasmanian Certificate          of Education (TCE)
                            Victoria (VIC)
                  Victorian Certificate          of Education (VCE)
                            Western Australia (WA)
                  WA Certificate of          Education
       Các loại văn bằng đào tạo và dạy  nghề

Các loại bằng cấp do các cơ sở giáo dục dạy nghề và đào tạo bao gồm các Chứng Chỉ Nghề I-IV, Văn Bằng Chuyên Nghiệp và Văn Bằng Chuyên Nghiệp Cao Cấp (Certificate I-IV, Diploma và Advanced Diploma)
Chứng Chỉ Nghề cấp I – Certificate I (4-6 tháng)
Chứng Chỉ Nghề cấp I chuẩn bị cho học sinh đảm trách một số hoạt động có tính cách thông lệ và được định rõ rệt. Các ứng dụng của Chứng Chỉ Nghề cấp I bao gồm một số các kỹ năng có liên quan đến công việc kể cả kỹ năng truy tìm và tham gia, các kỹ năng hướng dẫn bao quát và có thể bao gồm các kỹ năng trong môi trường làm việc theo nhóm.
Chứng Chỉ Nghề cấp  II - Certificate II (6-8 tháng)
Chứng Chỉ Nghề cấp II trang bị cho học sinh kiến thức và những kỹ năng chuyên môn để có thể thực hiện một số công việc khác nhau, hoặc giúp học sinh áp dụng kiến thức trong những tình huống nhất định và mỗi tình huống đều có một số chọn lựa được xác định rõ rệt. Học sinh sẽ phải chịu trách nhiệm phần nào về chất lượng kết quả thực hiện. Các ứng dụng có thể bao gồm một số công việc phức tạp hoặc các công việc mới lạ đòi hỏi trách nhiệm của mỗi cá nhân có thể được thể hiện qua tinh thần làm việc đồng đội.
Chứng Chỉ Nghề cấp  III - Certificate III (12 tháng)
Chứng Chỉ Nghề cấp III trang bị cho học sinh một khả năng chuyên môn và kiến thức sâu rộng trong việc chọn lựa, thích nghi và đem kiến thức cũng như các kỹ năng chuyên môn sang ứng dụng trong các môi trường mới. Học sinh cũng có khả năng đưa ra những ý kiến chuyên môn và có thể đứng ra giải quyết một số vấn đề trong một số môi trường làm việc khá phức tạp đi đôi với những giải pháp khác nhau.
Học sinh sẽ đủ khả năng thực hiện một số thao tác chuyên môn. Các thao tác này thường nằm trong  các hoạt động bao quát hơn, có liên quan đến các tập quán, phương pháp và thủ tục làm việc. Học sinh sẽ phải vận dụng ít nhiều khả năng phán đoán và quyết định trong trường hợp phải lựa chọn thiết bị, dịch vụ cũng như các biện pháp phòng hờ trong một thời gian nhất định. Các ứng dụng có thể bao gồm việc nhận lãnh trách nhiệm chung. Học sinh có thể thực tập theo đội và được giao trách nhiệm phối hợp một số hoạt động của nhóm hoặc đội.
Chứng Chỉ Nghề cấp  IV - Certificate IV (12-18 tháng)
Chứng Chỉ Nghề cấp IV trang bị cho học sinh một khả năng chuyên môn và kiến thức sâu rộng bao gồm nhiều hoạt động khác nhau trong những tình huống phức tạp và không theo một tập quán nhất định. Học sinh có thể chứng tỏ khả năng lãnh đạo và hướng dẫn bản thân cũng như người khác, và đồng thời có khả năng đưa ra hướng giải quyết chuyên môn cho các vấn đề không theo tập quán thông thường hoặc trong những tình huống bất ngờ.
Học sinh cũng phải chứng tỏ khả năng thi hành phận sự trong công việc đòi hỏi những ứng dụng chuyên môn khác nhau như đánh giá và phân tích các tập quán làm việc hiện thời, phát triển các tiêu chuẩn và phương pháp làm việc mới cho những công việc hiện tại. Ngoài việc chứng tỏ khả năng lãnh đạo và hướng dẫn, học sinh còn phải nhận lãnh trách nhiệm cho những người khác và chứng tỏ một số khả năng chuyên môn trong việc tổ chức.
Văn Bằng Chuyên  Nghiệp - Diploma (18-24 tháng)
Một số trường đại học  cũng mở các khóa học cho trình độ Văn Bằng Chuyên Nghiệp.
Chương trình học trang bị cho học sinh các kiến thức và khả năng chuyên môn sâu rộng trong các lãnh vực như đặt kế hoạch, đề xướng các phương thức mới cho việc ứng dụng kỹ năng chuyên môn hay kiến thức nhằm thỏa mãn các yêu cầu về quản lý và/hoặc chuyên môn. Ngoài ra học sinh còn được trang bị khả năng và kiến thức sâu rộng trong lãnh vực đánh giá và điều phối. Các học sinh tốt nghiệp Văn Bằng Chuyên Nghiệp sẽ có đủ khả năng để tự áp dụng kiến thức và kỹ năng chuyên môn  trong một số lãnh vực đòi hỏi phải có trình độ cao, tức là trình độ mà học sinh có thể phán đoán khi cần phải hoạch định và chọn lựa trang thiết bị, các dịch vụ và các kỹ thuật thích hợp. Trong thời gian học, học sinh sẽ tham gia vào việc phát triển các chiến lược đề xướng, nhận lãnh trách nhiệm cá nhân và tự mình thực hiện các hoạt động chuyên môn và phức tạp, hoặc sắp xếp, tổ chức công việc cho người khác. Học sinh cũng tham gia các công việc có tính cách thường xuyên, tham dự việc lên kế hoạch và đánh giá theo từng nhóm từng đội và đôi khi làm công tác phối hợp nhóm.
Văn Bằng Chuyên  Nghiệp Cao Cấp - Advanced Diploma (2-3 năm)
Một số trường đại học  cũng mở các khóa học cho trình độ Văn Bằng Chuyên Nghiệp Cao Cấp.
Chương trình học trang bị cho học sinh các kiến thức và khả năng chuyên sâu cho việc phân tích, chẩn đoán, thiết kế, lập kế hoạch, thực hiện và đánh giá đối với các chức năng có liên hệ về mặt quản lý và/hoặc chuyên môn. Học sinh cũng học hỏi các kỹ năng chuyên môn như ấn định các tiêu chuẩn, ứng dụng, kiến thức hoặc các thủ tục mới. Học sinh sẽ được học cách áp dụng những nguyên tắc cơ bản, những kỹ thuật phức tạp có liên hệ đến những chức năng chuyên biệt hoặc khác nhau trong những tình huống thay đổi. Ngoài ra học sinh còn tham gia vào việc khai triển kế hoạch tổng quát, ngân sách hay chiến lược. Học sinh cũng học hỏi để biết rõ phận sự và nhận trách nhiệm thực hiện mục tiêu cho chính bản thân và người khác.
Chứng Chỉ Tốt Nghiệp Nghề (Vocational Graduate Certificate)

Một số trường đại học  cũng tổ chức những khóa Chứng Chỉ Tốt Nghiệp Nghề.
Khóa học này có liên quan đến việc tự phát triển và đạt được những kiến thức và kỹ năng trong các lãnh vực bao quát hoặc chuyên biệt dựa vào những kiến thức và kỹ năng đã có sẵn.
Chương trình có liên quan đến bề rộng, chiều sâu và sự phức tạp của các chức năng kỹ thuật và/hoặc quản lý, bao gồm các giai đoạn khởi đầu, phân tích, thiết kế, lên kế hoạch, thực hiện và đánh giá trong những phạm vi mang tính thay đổi và/hoặc chuyên môn cao.
Các ứng dụng có liên quan đến việc đưa ra những phán đoán quan trọng, có trình độ cao và độc lập trong những chức năng, bao gồm các giai đoạn lên kế hoạch, thiết kế, điều hành, kỹ thuật và quản lý chuyên môn trong những phạm vi mang tính thay đổi và/hoặc chuyên môn cao. Nó có thể bao gồm việc chịu trách nhiệm và đảm trách một số nhiệm vụ có liên quan đến cấu trúc, quản lý và công suất làm việc của những người khác và/hoặc những chức năng khác.
Văn  Bằng Tốt Nghiệp Nghề (Vocational Graduate Diploma)

Một số trường đại học  cũng tổ chức những khóa Văn Bằng Tốt Nghiệp Nghề.
Khóa học này có liên quan đến việc tự phát triển và đạt được những kiến thức và kỹ năng trong các lãnh vực bao quát hoặc chuyên biệt dựa vào những kiến thức và kỹ năng đã có sẵn.
Chương trình có liên quan đến bề rộng, chiều sâu và sự phức tạp của những chức năng chính mang tính bao quát và/hoặc chuyên môn cao trong các giai đoạn khởi đầu, phân tích, thiết kế, lên kế hoạch, thực hiện và đánh giá trong các phạm vi mang tính thay đổi và/hoặc chuyên môn cao.
Các kỹ năng bao gồm việc đưa ra những phán đoán ở trình độ cao, hoàn toàn độc lập và phức tạp trong những chức năng kỹ thuật và/hoặc quản lý mang tính bao quát và/hoặc chuyên môn cao, bao gồm các giai đoạn lên kế hoạch, thiết kế và điều hành trong các phạm vi mang tính thay đổi và/hoặc chuyên môn cao. Nó có thể bao gồm việc chịu trách nhiệm hoàn toàn và đảm trách một số nhiệm vụ về mọi mặt đối với việc làm của những người khác và những chức năng, bao gồm việc lên kế hoạch, tính toán ngân sách và chiến lược.
Các bằng cấp bậc đại học

Các trường đại học và  các cơ sở giáo dục cao đẳng được công nhận tại Úc có các khóa học với các loại  bằng cấp sau:
Bằng Phó Cử Nhân – Associate Degree (2 năm)
Bằng Phó Cử Nhân là văn bằng kéo dài 2 năm. Học sinh có thể ghi danh theo học văn bằng này sau khi học sinh hoàn tất lớp 12, hoặc Chứng Chỉ Nghề III hoặc IV. Đây là văn bằng thứ cấp cho phép sinh viên hòan tất trong thời gian ngắn hơn chương trình cử nhân. Với văn bằng này, sinh viên có thể tiếp tục chuyển sang chương trình cử nhân nhằm học hỏi các nguyên tắc và khái niệm một cách chi tiết và chuẩn bị chuyên môn, hoặc tiếp tục chuyển sang chương trình Văn Bằng Chuyên Nghiệp Cao Cấp nhằm học hỏi những kỹ năng chuyên nghiệp.
Chương trình học liên quan đến những kiến thức cơ bản theo chiều hướng nghiên cứu của một lãnh vực học tập. Nội dung về mặt khái niệm và lý thuyết được hướng dẫn một cách khái quát, thường bao gồm nhiều ngành học và phát triển kỹ năng phổ thông cho những công việc có liên quan đến các ngành này.
Chương trình Phó Cử Nhân có mở tại các trường đại học, các cơ sở giáo dục cao đẳng tự công nhận và tại các trường cao đẳng và chuyên nghiệp (tư nhân và công lập) hội đủ các điều kiện chuyên biệt.
Bằng Cử Nhân – Bachelor Degree (Tối thiểu 3 năm)
Bằng Cử Nhân (Danh Dự) – Bachelor Degree (Honours) (4 năm)
Bằng Cử Nhân là văn bằng cơ bản cấp đại học và cũng là văn bằng cơ bản để được xếp vào thành phần chuyên nghiệp. Tuy nhiên, có một số nghề nghiệp đòi hỏi phải có thêm một số bằng cấp chuyên môn phụ thì mới được công nhận.
Chương trình học đòi hỏi học sinh phải thu thập kiến thức một cách có hệ thống và mạch lạc, học hỏi chi tiết các nguyên tắc và các khái niệm cũng như các phương thức giải quyết vấn đề liên hệ. Học sinh sẽ phát triển các khả năng đặt nặng vấn đề lý thuyết và quan điểm để có thể thông hiểu và đánh giá các thông tin, khái niệm và chứng cớ mới từ nhiều nguồn khác nhau. Ngoài ra học sinh còn phát triển khả năng xem xét lại, củng cố, nới rộng và áp dụng các kiến thức cũng như các kỹ thuật đã học.
Chương trình học thường liên quan đến những môn học chính trong một lãnh vực có sẵn sách vở và tài liệu, và chương trình học cũng giúp học sinh đào sâu vào các đề tài chuyên môn và phát triển đến một trình độ cao hơn, và chuẩn bị cho học sinh tiếp tục theo đuổi việc học ở bậc hậu đại học nếu muốn.
Sau khi đã tốt nghiệp Cử Nhân, học sinh có thể tiếp tục học thêm một năm nữa để lấy Bằng Cử Nhân Danh Dự. Học sinh theo học các khóa học cử nhân kéo dài 4 năm hoặc lâu hơn cũng có thể được cấp  Bằng Cử Nhân Danh Dự nếu đạt kết quả xuất sắc trong suốt thời gian theo học.
Chứng Chỉ Hậu Ðại  Học – Graduate Certificate (6 tháng)
Ðể lấy Chứng Chỉ Hậu Ðại Học, thông thường sinh viên phải trau dồi khả năng chuyên môn đã được rèn luyện trong chương trình đại học, hoặc phát triển kiến thức và tay nghề chuyên môn của một ngành nghề khác.
Văn Bằng Hậu Ðại  Học – Graduate Diploma (12 tháng)
Ðể lấy Văn Bằng Hậu Ðại Học, thông thường sinh viên phải trau dồi khả năng chuyên môn đã được rèn luyện  trong chương trình đại học, hoặc phát triển kiến thức và tay nghề chuyên môn của một ngành nghề khác. Văn bằng này có thể được mô tả như là một văn bằng dành cho sinh viên có trình độ chuyên môn cao hơn nhờ biết thu thập kiến thức một cách có hệ thống và mạch lạc.
Bằng Thạc Sĩ –  Masters Degree (1-2 năm.)
Ðể lấy bằng Thạc Sĩ, sinh viên cần phải nâng cao khả năng hoặc nghề nghiệp chuyên môn. Học sinh có thể lấy bằng Thạc Sĩ qua công trình nghiên cứu, hoặc kết hợp giữa việc học và nghiên cứu. Theo lệ thường, chương trình học đòi hỏi sinh viên phải trau dồi kiến thức chuyên môn qua việc tự khảo cứu.
Thời gian học lấy Bằng Thạc Sĩ là một năm cho những học sinh đã tốt nghiệp Bằng Cử Nhân Danh Dự, hoặc 2 năm cho những học sinh chỉ tốt nghiệp Bằng Cử Nhân.
Bằng Tiến Sĩ –  Doctoral Degree (điển hình 3 năm)
Bằng Tiến Sĩ là văn bằng cao nhất do các trường đại học tại Úc cấp. Mặc dù đây là văn bằng chuyên về nghiên cứu, một số chương trình tiến sĩ, ngoài công trình nghiên cứu, còn có các môn học kèm theo. Bằng Tiến Sĩ gồm có 3 phần:

         Một bản      báo cáo về công trình nghiên cứu, thí nghiệm hoặc một phương pháp tiếp cận      mới có hệ thống cho một lãnh vực nào đó.          Một công trình nghiên cứu nguyên thủy mà kết quả nghiên cứu đã có sự đóng góp quan trọng về mặt kiến thức và sự hiểu biết và/hoặc ứng dụng của kiến thức này trong một chuyên ngành hoặc một lãnh vực học tập nào đó.           Một luận án có trình tự và đầy đủ chi tiết chứng minh mối liên hệ của công trình nghiên cứu đối với một chuyên ngành hoặc lãnh vực học tập trên một bình diện rộng lớn.


          Các      trường dạy nghề và đào tạo

wilsoninlove Tại 30-11-2009 01:31:53

Văn Hóa Nước Úc                                                                                                                                                                                                


Tổng diện tích tự nhiên của Úc là  7.617.930 km2 (2.941.300 dặm vuông). Tọa lạc trên mảng kiến tạo Ấn-Úc và bao quanh bởi Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương, Úc nằm cô lập với châu Á bởi biển Arafura và biển Timor. Úc có 34.218 km đường bờ biển (21.262 dặm) bao gồm cả các đảo ngoài khơi và diện tích vùng đặc quyền kinh tế của Úc là 8.148.250 km2  (3.146.060 dặm vuông). Vùng đặc quyền kinh tế này không bao gồm lãnh thổ của  nước này tại Nam Cực.
    Từ năm 1788, nền tảng chính của văn hóa Úc là Anglo-Celtic mặc dù các đặc thù riêng của nước này cũng sớm xuất hiện từ môi trường tự nhiên và nền văn hóa của thổ dân. Đến giữa thế kỷ 20, văn hóa Úc chịu ảnh hưởng mạnh bởi văn hóa đại chúng của Mỹ, chủ yếu là truyền hình và điện ảnh, bởi các quốc gia láng giềng và bởi một tỉ lệ lớn người nhập cư từ các nước không nói tiếng Anh.
Nghệ thuật thị giác của Úc được cho là đã khởi nguồn từ các bức họa vẽ trong hang động và trên vỏ cây của thổ dân. Bản sắc của người bản địa Úc phần lớn được lưu truyền dưới hình thức truyền khẩu, gắn liền với các nghi lễ và việc kể các câu chuyện về Dreamtime (thổ dân Úc coi đây là thời mà tổ tiên của họ tạo đất, tạo nước, tạo ra muôn loài và luật lệ). Âm nhạc, nhảy múa và nghệ thuật của người bản địa có tác động tới nghệ thuật thị giác và biểu diễn đương đại của Úc.
Từ khi người châu Âu tới đây định cư, chủ đề chính trong hội họa Úc là phong cảnh thiên nhiên, có thể thấy trong các tác phẩm của Albert Namatjira, Arthur Streeton cùng những nghệ sĩ khác từng theo học tại trường Heidelberg và Arthur Boyd. Các nghệ sĩ chịu ảnh hưởng bởi hội họa hiện đại của Mỹ và châu Âu bao gồm họa sĩ trường phái lập thể Grace Crowley, trường phái siêu thực James Gleeson, trường phái ấn tượng trừu tượng Brett Whiteley và trường phái pop art Martin Sharp. Viện triển lãm quốc gia Úc và các viện triễn lãm cấp bang khác vẫn lưu giữ nhiều bộ sưu tập tranh của Úc và nước ngoài.
Từ những năm đầu thế kỷ 20 cho tới nay, phong cảnh nước Úc vẫn là nguồn cảm hứng chính cho các nghệ sĩ. Có thể thấy rõ điều này qua các tác phẩm có tiếng vang bởi nhiều họa sĩ như Sidney Nolan, Grace Cossington Smith, Fred Williams, Sydney Long, và Clifton Pugh.


Nhiều công ty tổ chức biểu diễn nghệ thuật của Úc nhận được vốn hoạt động từ chính phủ liên bang. Tại mỗi thủ đô của các bang đều có một dàn nhạc giao hưởng và nước Úc có một công ty opera cấp quốc gia, Opera Úc, vốn trở nên có tiếng tăm nhờ giọng ca của Nellie Melba và Joan Sutherland. Múa và ba lê được trình diễn bởi Ballet Úc và nhiều công ty múa khác đền từ các tiểu bang. Mỗi bang đều có nhà hát hoạt động bởi vốn cộng đồng.
Ngành công nghiệp điện ảnh của Úc  ra đời năm 1906 với việc phát hành của The Story of the Kelly Gang, bộ phim dài 70 phút kể về Ned Kelly, một lục lâm và anh hùng dân gian nổi tiếng của Úc. Đây được cho là bộ phim dài đầu tiên được sản xuất trên thế giới. Làn sóng mới của điện ảnh Úc trong thập niên 1970 đãđem đến nhiều bộ phim thành công và có tính khiêu khích, trong đó có một số phim phản ảnh thời kỳ thực dân của Úc như Panic at Hanging Rock và The Wave.
Một vài bộ phim thành công sau đó  là Mad Max và Gallipoli và gần đây là Shine, Rabbit-Proof Fence và Happy Feet. Phong cảnh thiên nhiên đa dạng và  một vài thành phố lớn đã được tận dụng làm phim trường cho một số phim nổi tiếng  như Ma trận, Peter Pan, Superman Returns và Finding Nemo. Nước Úc cũng có nhiều ngôi sao điện ảnh nổi tiếng thế giới trong đó tiêu biểu là Judith Anderson, Errol Flynn, Nicole Kidman, Hugh Jackman, Heath Ledger, Geoffrey Rush, Russell Crowe, Toni Collette, Naomi Watts và Cate Blanchett, một vài người trong số họ đã giành được giải Oscar, giải thưởng điện ảnh uy tín nhất của nước Mỹ.
Văn học của Úc cũng lấy nhiều cảm hứng từ phong cảnh thiên nhiên. Các tác phẩm của một số nhà văn như Banjo Paterson, Henry Lawson và Dorothea Mackellar khắc họa thành công bức tranh về thiên nhiên hoang dã nước Úc. Nét đặc sắc của nước Úc thời thuộc địa, vốn được phản ánh trong nền văn học thưở ban đầu, rất quen thuộc đối với nhiều độc giả ngày nay.
Họ tin rằng các tác phẩm ra đời trong thời kỳ này nhấn mạnh đến tình bằng hữu, chủ nghĩa quân bình và phi độc tài. Năm 1973, nhà văn Patrick White được trao giải Nobel Văn học và hiện ông vẫn là người Úc duy nhất được trao tặng giải thưởng danh giá ở hạng mục này. Colleen McCullough, David Williamson và David Malouf là ba nhà văn khác có tên tuổi trong nền văn học Úc.


  Úc có hai hãng thông tấn quốc gia là ABC (Tập đoàn Truyền thông Úc) và SBS (Dịch vụ Truyền thông đặc biệt), ba mạng lưới truyền hình thương mại, nhiều dịch vụ truyền hình trả phí và nhiều đài phát thanh, truyền hình công cộng hay phi lợi nhuận. Mỗi thành phố lớn đều có nhật báo và ngoài ra còn có hai tờ nhật báo quốc gia là The Australian và The Australian Financial Review. Theo như bản báo cáo năm 2008 của tổ chức Phóng viên không biên giới thì nước Úc được xếp hạng 25 trong danh sách 173 quốc gia về tự do báo chí, sau New Zealand (hạng 7) và Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland (hạng 23) nhưng xếp trên Hoa Kỳ (hạng 48). Thứ hạng thấp của Úc chủ yếu là do sự kém đa dạng trong việc sở hữu các phương tiện truyền thông thương mại. Cụ thể, tất cả các phương tiện truyền thông in ấn đều nằm dưới tầm kiểm soát của News Corporation và John Fairfax Holdings.23,5% người Úc ở độ tuổi trên 15 thường xuyên tham gia vào các hoạt động thể thao có tổ chức.
Nước Úc có các đội quốc tế khá mạnh ở các môn cricket, bóng bầu dục, netball (một môn thể thao gần giống bóng rổ) và các môn thể thao thế mạnh của Úc là đua xe đạp, đua thuyền và bơi. Các vận động viên nổi tiếng nhất nước Úc là kình ngư Dawn Fraser và Ian Thorpe, vận động viên chạy nước rút Cathy Freeman, tay vợt tennis Rod Laver và Margaret Court và vận động viên cricker Donald Bradman. Một số môn thể thao phổ biến khác tại Úc là bóng đá Úc, đua ngựa, bóng đá và đua motor.
Úc tham gia tất cả các kỳ Thế vận hội Mùa hè thời hiện đại cũng như các kỳ Đại hội Thể thao Khối thịnh vượng chung. Úc là nước chủ nhà của hai kỳ Thế vận hội 1956 tại Melbourne và 2000 tại Sydney và luôn nằm trong tốp 6 đoàn thể thao giành được nhiều huy chương nhất kể từ năm 2000. Úc cũng tổ chức các kỳ Đại hội Thể thao Khối thịnh vượng chung vào các năm 1938, 1963, 1982 và 2006. Các sự kiện thể thao quốc tế lớn khác được tổ chức tại Úc bao gồm giải quần vợt Úc Mở rộng, một trong 4 giải Grandslam của tennis trong năm; Giải đua ô tô Công thức 1 và các trận thi đấu cricket quốc tế. Các chương trình thể thao có tỉ lệ người xem cao nhất là các kỳ Thế vận hội Mùa hè, các vòng đấu chung kết của giải bóng đá ngoại hạng Úc cũng như giải bóng bầu dục quốc gia.

wilsoninlove Tại 30-11-2009 01:32:36

Tổng diện tích tự nhiên của Úc là  7.617.930 km2 (2.941.300 dặm vuông). Tọa lạc trên mảng kiến tạo Ấn-Úc và bao quanh bởi Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương, Úc nằm cô lập với châu Á bởi biển Arafura và biển Timor. Úc có 34.218 km đường bờ biển (21.262 dặm) bao gồm cả các đảo ngoài khơi và diện tích vùng đặc quyền kinh tế của Úc là 8.148.250 km2  (3.146.060 dặm vuông). Vùng đặc quyền kinh tế này không bao gồm lãnh thổ của  nước này tại Nam Cực.
    Great Barrier, rặng san hô lớn nhất thế giới, cách không xa bờ biển phía Tây Bắc và dài trên 2000 km (1.240 dặm). Núi Augustus ở bang Tây Úc được coi là núi đá nguyên khối lớn nhất trên thế giới. Với chiều cao 2.228 m (7.313 ft), núi Kosciuszlo ở Rặng núi lớn là đỉnh núi cao nhất trên lục địa Úc, mặc dù đỉnh Mawson ở đảo Herald còn cao hơn khi chiều cao đo được là 2.745 m (9.006 ft).
Phần lớn diện tích là hoang mạc  hoặc bán hoang mạc thường được biết đến với cái tên vùng hẻo lánh (outback). Úc là lục địa bằng phẳng với đất đai già cỗi và kém màu mỡ nhất và cũng là lục địa có người ở khô cằn nhất. Chỉ có vùng Đông Nam và Tây Nam là có khí hậu ôn hòa. Phần đông dân cư của Úc sống tập trung ở bờ biển Đông Nam. Cảnh quan ở vùng Bắc đất nước, với khí hậu nhiệt đới, bao gồm rừng mưa, miền rừng, đồng cỏ, rừng đước và hoang mạc. Khí hậu nhìn chung bị các dòng biển trong đó có El Nino chi phối đáng kể, gây ra những trận hạn hán theo chu kỳ và cả xoáy thuận nhiệt đới tạo bão ở miền Bắc nước Úc.
Biến đổi khí hậu đang ngày càng trở thành mối lo ngại lớn tại Úc trong những năm gần đây trong đó nhiều người dân coi đây là vấn đề nghiêm trọng nhất mà quốc gia của họ đang phải đối mặt. Tháng 6 năm 2008, một chuyên gia đã cảnh báo về một thời hạn dài, có thể là tổn thương sinh thái vô cùng nghiêm trọng cho toàn vùng vịnh Murray-Basin nếu nó không có đủ nước cho đến tháng 10.
Tình hình thiếu nước hiện cũng đang diễn ra ở nhiều vùng miền và thành phố của Úc do hậu quả của hạn hán. Người Úc của năm 2007, nhà môi trường học Tim Flannery, đã dự đoán rằng trừ phi có một sự thay đổi mạnh mẽ nào đó, Perth của Tây Úc sẽ trở thành thành phố ma đầu tiên trên thế giới, một thành phố bị bỏ hoang do không có nước để duy trì dân cư. Chính phủ đương nhiệm của Thủ tướng Rudd đã thi hành nhiều chính sách nhằm hạn chế mức độ nghiêm trọng của tình hình biến đổi khí hậu, trong đó có việc cố gắng cắt giảm lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính.
Trong ngày làm việc đầu tiên trên cương vị Thủ tướng Úc, Rudd đã ký vào bản văn kiện phê chuẩn nghị định thư Kyoto. Tuy vậy mức độ khí thải cacbon điôxit tính theo đầu người của Úc thuộc hàng cao nhất trên thế giới, chỉ thấp hơn một số quốc gia công nghiệp hóa như Mỹ, Canada hay Na Uy. Nhìn chung mưa ở Úc có tăng lên trong vòng thập kỷ trước cả về diện và lượng. Tuy đây là một tác động có lợi từ hiện tượng biến đổi khí hậu song lệnh tiết kiệm nước vẫn được áp dụng tại nhiều vùng miền và thành phố của Úc như một phản ứng trước việc thiếu nước thường xuyên do dân số đô thị tăng nhanh cũng như các trận hạn hán xảy ra tại địa phương.

Hoa.spe Tại 26-4-2012 00:32:15

hiện nay du học Úc không cần chứng minh tài chính nữa các bạn ạ. Cơ hội du học đang mở ra, hãy nhanh chân lên nào! Đặc biệt, nếu các bạn đăng ký với công ty du học Nam Thái Bình Dương, các bạn sẽ nhận được nhiều ưu đãi vô cùng hấp dẫn nhé! (vd như tặng phí khám sức khỏe ).
Mọi chi tiết, các bạn vui lòng liên hệ với công ty nhé, các bạn sẽ được tư vấn hoàn toàn miễn phí đấy !
Cty Tư Vấn Du Học Nam Thái Bình Dương
Head office: 73A Nguyen Thi Minh Khai St, Ben Thanh ward, District1, HCM
Tel: 84. 3925 3828- 3925 3928.  Fax: 84. 3925 3282 or
Website: www.namthaibinhduong.edu.vn  Email:duhoc@namthaibinhduong.edu.vn

Tại 1-1-1970 07:00:00

Tại 1-1-1970 07:00:00

Tại 1-1-1970 07:00:00

Tại 1-1-1970 07:00:00

Tại 1-1-1970 07:00:00

trang: [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Phiên bản đầy đủ: Thông tin chung về du học Úc


Diễn đàn chia sẻ thông tin cộng đồng, tài liệu chuyên ngành, kỹ năng mềm dành cho sinh viên Việt Nam Trao đổi: du lịch, tour du lich, dù lệch tâm, Du lịch Đà Nẵng, du lich nuoc ngoai, can ho One Verandah, trầm quảng nam, Tài Liệu, Luận Văn, Ebook miễn phí, Thư viện giáo án, ban backlink 2018, xì gà cuba, Soi Cau Bach Thu Lo, Soi Cau Xsmb, m88, https://chungcumydinhpearl.com.vn/, phụ kiện xì gà, bi quyet lam dep, 138bet, mai xep, Mai hien, Mai che,
Gem Riverside, Palm Garden, Palm City, Serenity Sky Villas, Gold View, Homyland, Đảo Kim Cương,
TD: Q2 Thao Dien, Căn hộ Empire City, Căn hộ Saigon Sports City, Căn hộ The Water Bay, Căn hộ Palm Garden, Căn hộ Gem Riverside, Căn hộ Homyland Riverside, can ho quan 2, đèn led, du che, dù che nắng, dù lệch tâm, dù che quán cafe, shop bán Gối ôm bà bầu Hahuma