kimhoa13032017 Tại 6-7-2020 15:52:20

T?ng c??ng h? mi?n d?ch cho cha m? v?i tr? li?u th?n kinh c?t s?ng

D ? giai ?o?n no, ng??i dn khng ???c l? l, ch? quan m nn gi? cc thi quen t?t ?? b?o v? s?c kh?e cho b?n thn v gia ?nh, ??c bi?t khng ch? cho tr? nh? m cn c? cho ng??i l?n tu?i nh? ng b, cha m?.


https://cdn.tuoitre.vn/thumb_w/586/2020/6/22/photo-1-15928170500581296611823.jpg


Quan tm, ch?m sc s?c kh?e cho cha m?

Theo m?t s? th?ng k, ng??i trong ?? tu?i trn 60 l nhm d? t?n th??ng tr??c cc tc nhn gy b?nh b?i cc b?nh n?n v th??ng g?p cc v?n ?? v? c? x??ng kh?p. Khi tu?i cng cao th hi?n t??ng lo ha cc c? quan cng m?nh, trong ? c kh?p x??ng, c?t s?ng l b? ?nh h??ng t??ng ??i n?ng, gp ph?n suy gi?m ?? khng ?ng k?.


Chnh l do ny ? khi?n cho nhi?u ng??i l?n tu?i lo l?ng khi cc d?ch b?nh, nh? COVID-19, xu?t hi?n, h? h?n ch? ra ngoi nh?m trnh ti?p xc v?i ng??i khc ?? khng b? ly nhi?m. Tuy nhin, d?u ? trong nh nhi?u c?ng khng ??m b?o ???c an ton t?i ?a cho s?c kh?e c?a ng??i l?n tu?i m cn d?n ??n h?u qu? khc v? vi?c sinh ho?t.

Con trai c?a m?t b?nh nhn 75 tu?i chia s?: "Bnh th??ng m? ti hay ?i t?p th? d?c bu?i sng ?? c?i thi?n s?c kh?e v v?n b c b?nh v? tim m?ch v thot v? ??a ??m. T? lc gin cch x h?i th b ? nh nhi?u h?n, ng?i xem TV, ??c bo nhi?u, khi?n l?ng ?au m?i tr? l?i".

Vi?c ng??i l?n tu?i c tri?u ch?ng c?a m?t ??t ?au x??ng kh?p m?i th??ng s? n?ng h?n ??t c?, ?nh h??ng t?i sinh ho?t, ch?t l??ng gi?c ng? v h? mi?n d?ch. V v?y, vi?c ?i?u tr? d?t ?i?m cc c?n ?au l hon ton c?n thi?t.

T?i Phng khm chuyn khoa tr? li?u th?n kinh c?t s?ng Hoa K? (ACC), bc s? s? th?m khm t?ng qut v xc ??nh nguyn nhn ?au nh?c, sau ? ln phc ?? ?i?u tr? t?n g?c v?n ?? b?ng ph??ng php tr? li?u th?n kinh c?t s?ng (Chiropractic) k?t h?p v?t l tr? li?u m hon ton khng dng thu?c hay ph?u thu?t.

Bc s? Wade Brackenbury (T?ng Gim ??c phng khm ACC) cho bi?t: "C m?t s? lin k?t gi?a tr? li?u th?n kinh c?t s?ng v h? mi?n d?ch c? th?. C?t s?ng gi? lin h? m?t thi?t v?i no b? v h? th?n kinh trung ??ng, gi? vai tr cha kha trong vi?c phng ng?a b?nh t?t v b?o v? s?c kh?e.

M?t c?t s?ng kh?e m?nh v?i ch?c n?ng v?n ??ng linh ho?t cho php cc d?n truy?n th?n kinh ?i qua thng su?t, k?t n?i cc c? quan trong c? th? v?i h? th?ng mi?n d?ch.

??c bi?t, tr? li?u th?n kinh c?t s?ng cn gip t?ng c??ng s?n xu?t Interleukin-2, m?t lo?i protein chi ph?i ho?t ??ng c?a cc t? bo b?ch c?u, gip ch?ng l?i tc nhn gy suy gi?m mi?n d?ch. T? ?, c? th? kh?e m?nh h?n, trnh nhi?m virus t?t h?n".

"Quy t?c vng" trong t?ng c??ng h? mi?n d?ch cho ng??i l?n tu?i

Vi?c c?i thi?n kh? n?ng mi?n d?ch c?a c? th? v?i ng??i l?n tu?i l r?t c?n thi?t. C nhi?u thi quen, hnh ??ng tuy ??n gi?n nh?ng s? gip t?ng c??ng s?c ?? khng ? m?i l?a tu?i nh?:

- Ch? ?? ?n u?ng cn b?ng, lnh m?nh, ph h?p v?i th? tr?ng

- Th?m khm s?c kh?e ??nh k v tun th? l?ch tim v?cxin phng ch?ng b?nh

- Khng ht thu?c l, khng u?ng nhi?u bia, r??u

- Ng? ?? gi?c, ng? ngon gi?c

Ngoi thi quen ?n u?ng, ki?m tra s?c kh?e hay t?p th? d?c ??u ??n, vi?c ??m b?o ch?t l??ng gi?c ng? l m?t kh kh?n v?i ng??i l?n tu?i.

M?t trong nh?ng nguyn nhn chnh gy nn s? gin ?o?n gi?c ng? hay ng? khng ?? gi?c l c? th? c tri?u ch?ng v? c? x??ng kh?p. ?i?u ny c th? d?n t?i vi?c tinh th?n g?p stress, tm l c?ng th?ng lo u, lm suy y?u cc ?p ?ng mi?n d?ch c?a c? th?.

V v?y, tr? li?u th?n kinh c?t s?ng tr? thnh "quy t?c vng" ?? t?ng c??ng s?c ?? khng cho ng??i l?n tu?i.

Thng qua nghin c?u c?a c?a ti?n s? Ronald Pero, gim ??c phng nghin c?u ch?ng ung th? t?i Vi?n Y t? d? phng New York v c?ng l gio s? ngnh s?c kh?e mi tr??ng t?i ??i h?c New York, ng ? nh?n th?y r?ng nh?ng b?nh nhn ti?p nh?n ch?m sc tr? li?u th?n kinh c?t s?ng di h?n c ch?c n?ng h? mi?n d?ch cao h?n 200% so v?i nh?ng ng??i khng ???c ?i?u tr?.

Sau khi tham gia tr? li?u ??y ?? ?ng theo phc ?? c?a bc s? t?i phng khm ACC, cc b?nh nhn l?n tu?i khng nh?ng c?t s?ng ???c n?n ch?nh, gi?m s? chn p ln dy th?n kinh, l?ng b?t ?au m cn ng? ngon, ?n ngon mi?ng h?n trong cc b?a ?n.

Bn c?nh ?, chnh s? quan tm ch?m sc c?a con ci dnh cho cha m? s? gip h? duy tr tu?i th? ?? t?n h??ng cu?c s?ng ?i?n vin bn con chu. M?t c? th? kh?e m?nh, d?o dai v h? mi?n d?ch ???c nng cao chnh l ?i?u m b?t c? ng??i l?n tu?i no c?ng mong mu?n.

???c thnh l?p t? n?m 2006, Phng khm chuyn khoa tr? li?u th?n kinh c?t s?ng Hoa K? (ACC) hi?n c 4 chi nhnh ho?t ??ng t?i TP.HCM, ? N?ng v H N?i.

Lin h? t? v?n: 99 Nguy?n Du, Ph??ng B?n Thnh, Qu?n 1, TP.HCM

Hotline: 0946 740 066

Lin h? ??t h?n: https://acc.vn/dat-hen
trang: [1]
Phiên bản đầy đủ: T?ng c??ng h? mi?n d?ch cho cha m? v?i tr? li?u th?n kinh c?t s?ng


Diễn đàn chia sẻ thông tin cộng đồng, tài liệu chuyên ngành, kỹ năng mềm dành cho sinh viên Việt Nam Trao đổi: du lịch, tour du lich, dù lệch tâm, Du lịch Đà Nẵng, du lich nuoc ngoai, can ho One Verandah, trầm quảng nam, Tài Liệu, Luận Văn, Ebook miễn phí, Thư viện giáo án, ban backlink 2018, xì gà cuba, m88, https://chungcumydinhpearl.com.vn/, phụ kiện xì gà, bi quyet lam dep, đèn led thanh, đèn led âm đất, đèn led pha, Du lịch côn đảo
Thuê taxi tải Hà Nội rẻ nhất | Cty chuyển nhà Kiến Vàng