daotaonghiepvu Tại 6-7-2020 15:40:45

Nh?ng cch t?ng c??ng s? t? gic trong cng vi?c cho nhn vin

http://hocquantri.org/sites/default/files/styles/large/public/field/image/6.jpg?itok=cLrSrHkd


Xc ??nh nguyn nhn khi?n nhn s? khng t? gic trong cng vi?c

Nh?ng ??c ?i?m c?a m?t nhn vin c th?c t? gic trong vi?c nh?
- Ch? ??ng trong cng vi?c, hon thnh nhanh h?n m?c tiu ??t ra , ?? xu?t nh?ng cng vi?c thu?c trch nhi?m c?a b?n thn khng ??i c?p trn ra ch? th?
- Ch? ??ng tm ti quan st v , nghin c?u ?? ti v pht hi?n ra r?i ro hi?n t?i v trong t??ng lai
- Ch? ??ng ln k? ho?ch t? ch?c cng vi?c..

Thng th??ng l do khi?n nhn vin khng c s? t? gic trong cng vi?c l:
- Khng c? g?ng lm vi?c, giao ph cho ng??i khc, hay ?? l?i cho b?n thn do hon c?nh
- Thi?u ?i lng t? tr?ng
- Tm l ng??i lm thu khng c? g?ng c?ng hi?n , khng c s? t? gic

??t ra nh?ng m?c tiu th v?
??t ra nh?ng m?c tiu c l?i nhu?n cao, t?o n?ng l??ng tch c?c ?? gip cho nhn vin c n?ng l??ng v??t qua th? thch s?p t?i, gi?i thch v sao ??t ra m?c tiu ny
?i?u quan tr?ng ??i v?i ng??i qu?n l l ph?i cho m?c tiu th?t r rng, thay v ??t m?c tiu di h?n hy thay vo ? l m?c tiu ng?n h?n v ph?n th??ng nho nh? h?p d?n
  Lm r rng m?c tiu ??n t?ng c nhn nhn vin, gip h? hi?u ???c m?c tiu ny l quan tr?ng. T?t c? s? thay ??i t? ??ng l?c n?i t?i v?i cc l?i ch g?n v?i l?i ch c nhn.

S? d?ng nh?ng nh lnh ??o ??y c?m h?ng
Nh?ng ng??i ?o t?o qu?n tr? nhn s? gi?i c n?ng l?c v c ti , h? s? lm cho nhn vin hi?u ???c vai tr c?a d? n, hi?u ???c nguyn v?ng c?a h?, quan tm ??n nhn vin, th? hi?n l?i khen khi h? ?ng gp vo d? n ?? h? n? l?c h?n cho d? n
M?t nh lnh ??o ti ba s? t?o ra ??ng l?c lm cho nhn vin tham gia tch c?c ?ng gp vo d? n, nh qu?n l s? hon thi?n b?n thn h?n, nhn vin s? t? gic ph?n ??u cho d? n
Thng th??ng s? t? gic c?a nhn vin s? ?nh h??ng khng t t? t?m g??ng c?a nh lnh ??o, v th? c?n c m?t nh lnh ??o nhi?t tnh trong cng vi?c

https://scontent.fsgn5-6.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/106532323_275192427085109_4822871656279529500_n.jpg?_nc_cat=106&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=xLcUZjx5c2gAX8-2OzQ&_nc_ht=scontent.fsgn5-6.fna&oh=1ca62018b808efd9210079eab76c5bec&oe=5F2A0333

T?o ?i?u ki?n thu?n l?i ?? pht huy tnh t? gic
V?i doanh nghi?p, hy t?o ra m?t nhm nh?ng nhn vin c th?c t? gic trong cng vi?c, t? ? lm g??ng cho nh?ng nhn vin khc, vi?c ?nh gi c?a 1 nhm s? chia ra lm 2 lo?i, 1 l nh?ng c nhn c th?c t? gic, 2 l nh?ng c nhn khng th? thay ??i, so snh c? hai ?? t?o ra s? ph?n ??u h?n c?a m?i c nhn v c?ng ?? nh?ng c nhn khc di theo

Ch? ?? khen th??ng th??ng xuyn v ph h?p
Ch?c ch?n m?t ?i?u cc ?ng vin cao c?p lun tm ??n nh?ng doanh nghi?p c ch? ?? phc l?i t?t nh?t, ?? tr? cng b?ng cho s? c?ng hi?n c?a mnh b?ng nh?ng ph?n th??ng nho nh?, do v?y ch? ?? khen th??ng c? ???c th?c hi?n m?t cch h?p l gip cho s? t? th?c c?a m?i nhn vin ???c nng cao
  ??i v?i nh?ng nhn vin vi?c lm l??ng cao c?n trao cho h? nh?ng l? khen gip cho s? c? g?ng c?a h? ???c ??n ?p v s? c? g?ng s? nhn ?i h?n n?a , c?ng l s? noi g??ng c?a cc nhn vin khc T? ?, xy d?ng mi tr??ng lm vi?c m?i ng??i cng nhau ph?n ??u, n? l?c v s? pht tri?n chung.

M? ra nh?ng cnh c?a t?i nh?ng c? h?i tuy?t v?i h?n
Nhn vin c?ng s? khng t? gic khi nh?n th?y r?ng s? h?n ch? trong vi?c ti?n xa, khi g?p s? c? khi lm vi?c th khng nhi?t tnh , nn t?o cho h? c? h?i ph?i tri?n c? - m?i
th?c t? gic trong cng vi?c l v cng quan tr?ng v?i s? nghi?p c?a cc c nhn c?ng nh? s? pht tri?n c?a doanh nghi?p. Do ?, nhi?m v? c?a nh?ng ng??i lnh ??o l xy d?ng mi tr??ng t?t nh?t ?? cc c nhn ???c pht huy h?t kh? n?ng c?a mnh.
>>> Xem thm v? cc kha h?c v? nhn s?
trang: [1]
Phiên bản đầy đủ: Nh?ng cch t?ng c??ng s? t? gic trong cng vi?c cho nhn vin


Diễn đàn chia sẻ thông tin cộng đồng, tài liệu chuyên ngành, kỹ năng mềm dành cho sinh viên Việt Nam Trao đổi: du lịch, tour du lich, dù lệch tâm, Du lịch Đà Nẵng, du lich nuoc ngoai, can ho One Verandah, trầm quảng nam, Tài Liệu, Luận Văn, Ebook miễn phí, Thư viện giáo án, ban backlink 2018, xì gà cuba, m88, https://chungcumydinhpearl.com.vn/, phụ kiện xì gà, bi quyet lam dep, đèn led thanh, đèn led âm đất, đèn led pha, Du lịch côn đảo
Thuê taxi tải Hà Nội rẻ nhất | Cty chuyển nhà Kiến Vàng