baominhnammuoi Tại 16-5-2019 21:02:08

PHN PH?I BNG LED T?I TP HCM

LUXER VI?T NAM cung c?p cc lo?i ?n led trn Ton Qu?c

?n led qu?ng co bao g?m :bi?n qu?ng co ?n LED ?i?n t?, cc lo?i bi?n hi?u ?n led, b?ng hi?u ?n led ???c s?n xu?t t? lo?i ?n led siu sng lo?i t?t nh?t nn c ?? b?n r?t cao, ??ng th?i cn ch?u ???c cc ?i?u ki?n kh?c nhi?t c?a th?i ti?t.

?n led r?t hi?u qu? cho cc c?a hng ?i?n tho?i, xe my, shop th?i trang, vng b?c, ? qu, m? ph?m, lm ??p, c?t tc, nh hng, qun bar, qun cafe

?n led qu?ng co c ?u ?i?m g so v?i cc h?p ?n truy?n th?ng v cc bi?n qu?ng co ki?u truy?n th?ng?

-Ti?t ki?m ?i?n (ti?t ki?m ti?n b?c): M?c tiu th? ?i?n c?a ?n LED ch? t??ng ???ng g?n 1/5 (?i?n xoay chi?u) so v?i ?n th??ng v l??ng nhi?t m chng t?a ra h?u khng ?ng k?. Chng c?ng an ton h?n khi s? d?ng do c ?i?n th? th?p. N?u nh? bng ?n th??ng ch? pht sng ? hi?u ?i?n th? 110-220 V, th bng -LED tr?ng c th? ho?t ??ng ? m?c 3-24 V (ti?t ki?m 10 ??n 40 l?n).

-Tu?i th? bng ?n cao: Ch?ng h?n ?n LED ??t tu?i th? 50.000 100.000 gi? (so v?i kho?ng 1.000 gi? c?a bng th??ng v 8.000 gi? c?a bng compact) v khng chy khi ?i?n ngu?n dao ??ng hng tri?u l?n/giy. Ng??i ta c th? s? d?ng ?n LED cng su?t th?p h?n nhi?u so v?i cc lo?i ?n khc m v?n c ngu?n sng t??ng ???ng. M?t bng LED c cng su?t 5 W cho nh sng t??ng ???ng m?t bng th??ng cng su?t 20 W

- T?ng m?c ?? ch c?a ng??i ?i ???ng b?i ??c tnh nh sng mu s?c b?t m?t, ?n LED (l cc ?i?t c kh? n?ng sng hay cn ???c g?i l diot pht quang) ?i?n t? ?a s?c r?c r? c? v?i nh sng ban ngy.

CC S?N PH?M LED LUXER

LED BT 1903 3CM - XQD

?ng d?ng:
thi cng m?t ti?n
Vi?n ta nh
vi?n bi?n qu?ng co
trang tr
thay th? ht n?i
karaoke

https://bizweb.dktcdn.net/100/328/435/products/bat3cm-xqd.png?v=1542785446397BNG LED FULL 1903 XQD DI

https://bizweb.dktcdn.net/100/328/435/products/1903xqd-dai.jpg?v=1542785162803


?u ?i?m c?a bng ?c full mu
Lo?i bng led 8mm full color c ?? b?n c?c cao , c kh? n?ng ch?ng ch?u v?i th?i ti?t t?t.

Nh? m?i bng ??u c 3 mu c? b?n l : ?? ,Xanh L , Xanh D??ng nn c th? hi?n th? pha tr?n ???c t?t c? cc mu s?c.

Lo?i bng LED 8mm ?? ?c 12mm fullcolor do chng ti phn ph?i s? d?ng lo?i IC chnh hng. ?y l dng IC ch?y ?n ??nh nh?t , ph? bi?n nh?t v n t??ng thch v?i nhi?u lo?i ?i?u khi?n led full hi?n c trn th? tr??ng.

F5 LI?N DY ??NG

+ Mu s?c: Tr?ng l?nh, vng, ??, xanh l, xanh d??ng, Tr?ng ?m, H?ng
+ Ch?ng n??c: IP67
+ ?i?n p vo:  5V
+ Nhn Led:     5mm
+ Kch th??c:   9mm
+ Giao ti?p:      2 dy
+ ?ng gi:      M?t dy 50 Led
+ Chi?u di:      3 mt/50Led

  https://bizweb.dktcdn.net/100/328/435/products/f5-lien-day-5v-63337ab8-207f-4a3b-9fe4-4acc6d2420a0.png?v=1542766753970

- C?u t?o led ?c f5 ??n s?c: g?m c nhn led ??u trong 5mm, ???c b?c nh?a b?o v? 9mm, m?c ?ch ?? b?o v? led ch?u ???c ?? ?m, ch?u n??c.
- Trn thn led c kh?c thu?n ti?n c?m vo cc bi?n led qu?ng co, dng v?t li?u mica, alimium, inox,...
- Led ?c b?c nh?a F5 ??n s?c ???c k?t n?i song song v?i nhau b?ng 2 s?i dy ?i?n, mang ??n s? thu?n ti?n thi cng cc bi?n led ?i h?i ?? kh cao.
- Led ?c c cc mu s?c c? b?n: ??, vng, xanh l, xanh d??ng, tr?ng v h?ng. Nhi?u mu s?c d? dng k?t h?p v?i nhau ?? c nh?ng s?n ph?m nh? v mu s?c phong ph.
- Led ?c F5 c ?? sng cao, cho t?m nhn xa, ph h?p cc bi?n led qu?ng co ??t trn nc to nh, mi hin,...
- Ngoi ra led ?c b?c nh?a cn ???c s? d?ng nhi?u trong trang tr phng ht karaoke, h?t vch, h?t v c?c,...

Khc hng c nh? c?u xin lin h? v?i chung ti ?? ???c t? v?n t?t nh?t.

CNG TY TNHH LUXER VI?T NAM

S? 385 Tr?n H?ng ??o, P. Ninh Khnh, TP.Ninh Bnh, T?nh Ninh Bnh
Mr.Bnh: 0919 468 345
Mr L?ng: 0902 101 866
vietnamluxer@gmail.com
trang: [1]
Phiên bản đầy đủ: PHN PH?I BNG LED T?I TP HCM


Diễn đàn chia sẻ thông tin cộng đồng, tài liệu chuyên ngành, kỹ năng mềm dành cho sinh viên Việt Nam Trao đổi: du lịch, tour du lich, dù lệch tâm, Du lịch Đà Nẵng, du lich nuoc ngoai, can ho One Verandah, trầm quảng nam, Tài Liệu, Luận Văn, Ebook miễn phí, Thư viện giáo án, ban backlink 2018, xì gà cuba, m88, https://chungcumydinhpearl.com.vn/, phụ kiện xì gà, bi quyet lam dep, đèn led thanh, đèn led âm đất, đèn led pha, Du lịch côn đảo
Thuê taxi tải Hà Nội rẻ nhất | Cty chuyển nhà Kiến Vàng